ในช่วงวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 รัฐบาลมณฑลหูหนานและ Boao Forum for Asia (BFA) ร่วมกันจัดงาน Global Economic Development and Security Forum of Boao Forum For Asia (GEDS) ที่นครฉางซา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก 52 ประเทศ จำนวนกว่า 2,600 คน

ภายในพิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีนายจาง ชิ่งหลี รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน นายโจว เสี่ยวชวน รองประธานกรรมการ BFA นายจาง ชิ่งเหว่ย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลหูหนาน และนายเหมา เหว่ยหมิง ผู้ว่าการมณฑลหูหนาน เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ ยังมีบุคคลสำคัญจากต่างประเทศร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบการประชุมทางไกล เช่น นาย Danilo Turk อดีตประธานาธิบดีสโลวีเนีย นาย Viktor Zubkov คณะกรรมการ BFA และอดีตนายกรัฐมนตรีรัสเซีย นาย Jean-Pierre Raffarin กรรมการที่ปรึกษา BFA และอดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะกรรมการ BFA อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย รวมถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย

งาน Global Economic Development and Security Forum of Boao Forum For Asia จัดขึ้นที่นครฉางซา มณฑลหูหนาน เป็นครั้งแรก และเป็นฟอรั่มพิเศษระดับโลกครั้งที่สามที่ได้รับการสนับสนุนจาก BFA โดยมีเป้าหมายเป็นเวทีสนทนาสำหรับผู้นำทางการเมือง นักธุรกิจ และนักวิชาการระดับโลก เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมหลักในหัวข้อ “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” คู่ขนานไปกับการประชุมย่อยอีกกว่า 20 หัวข้อและงานนิทรรศการ โดยการประชุมมีเนื้อหาสาระหลายด้าน เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร การจัดหาพลังงานและความปลอดภัย เทคโนโลยีดิจิทัล ความเสี่ยงทางการเงิน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและชนบทอย่างสอดประสานกัน ความมั่นคงด้านการจ้างงาน ความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ความมั่นคงทางนิเวศวิทยา เทคโนโลยีความปลอดภัย และเมืองอัจฉริยะ

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714014558225595053&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714112738770870664&wfr=spider&for=pc

หูหนาน Boao Forum พัฒนา เศรษฐกิจ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/