เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนาน พื้นที่นครฉางซา ได้จัดตั้ง “ศูนย์ติดต่องานครบวงจร” สำหรับนักลงทุนต่างชาติ (Foreign-invested Enterprise Liaison Center of One-stop Services) เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและอำนวยความสะดวกสบายให้กับนักลงทุน

ปัจจุบัน “ศูนย์ติดต่องานครบวงจร” ได้รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไห้บริการในที่เดียวรวม 8 แห่ง ได้แก่ ตำรวจ สรรพากร ศุลกากร พาณิชย์ สำนักงานบริหารกฎระเบียบตลาด (SAMR) สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกรมทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม นอกจากนี้ ยังมีแผนเตรียมจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในนครฉางซาเพิ่มอีก 5 แห่งที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนครฉางซา เขตสาธิตเศรษฐกิจการบินนครฉางซา ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครฉางซา เขตหวี่ฮัว และเขตฝูหรง

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ นครฉางซาได้ออกมาตรการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลด้านการลงทุนมากมาย เช่น รางวัล “เมืองที่น่าลงทุนที่สุดของจีนประจำปี 2563” และ “เมืองที่น่าพึงพอใจที่สุดสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ 10 อันดับแรกของจีน ประจำปี 2563” ส่งผลให้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 นครฉางซามีบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนรวม 1,159 บริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.2 ของจำนวนบริษัทจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในมณฑลหูหนาน สร้างรายได้รวมกว่า 230,000 ล้านหยวนต่อปี และชำระภาษีกว่า 22,000 ล้านหยวน โดยในจำนวนบริษัทจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในนครฉางซา 1,159 บริษัท เป็นบริษัทยอดเยี่ยม 500 อันดับแรกกว่า 170 บริษัท

สำหรับสถิติในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 มีบริษัทต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนในนครฉางซารวม 143 บริษัท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 38.8 โดยเป็นเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศ 1,103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.7 ของเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศของมณฑล  ทั้งนี้ ในจำนวน 143 บริษัท มีบริษัทยอดเยี่ยม 500 อันดับแรกเข้ามาลงทุน เช่น บริษัท BASF ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของโลกจากเยอรมนี บริษัท AEON ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของญี่ปุ่น และบริษัท Mitsui & Co. ผู้นำในกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งและการลงทุนของโลกจากญี่ปุ่น

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709265375063807712&wfr=spider&for=pc

หูหนาน ฉางซา ลงทุน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/