เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยสถิตินำเข้า-ส่งออกของมณฑลหูหนานระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งมีมูลค่า 312,090 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 26.8

ในภาพรวม มูลค่าการส่งออกของหูหนานไปยังประเทศอาเซียนและสหรัฐอเมริกายังคงเติบโต ขณะที่มูลค่าการส่งออกไปยังฮ่องกงหดตัวเล็กน้อย โดยตลอดช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างหูหนานกับอาเซียนคิดเป็น 48,860 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 ขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างหูหนานกับสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 44,520 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 102 ในทางกลับกัน มูลค่าการค้าระหว่างหูหนานกับฮ่องกงคิดเป็น 28,340 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.2 และในช่วงเดียวกันนี้ มูลค่าการค้าระหว่างหูหนานกับสหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) กลุ่มประเทศความตกลง RCEP และประเทศตามแนวสายแถบและเส้นทาง (BRI) ล้วนมีอัตราการขยายตัวระดับเลขสองหลัก

ที่สำคัญ การส่งออกเครื่องจักรและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของมณฑลหูหนานในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยมีมูลค่ารวมสูงถึง 95,830 ล้านหยวน ครองสัดส่วนร้อยละ 45 ของมูลค่าส่งออกรวมของมณฑลในช่วงดังกล่าว ขณะเดียวกัน มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของหูหนานก็เพิ่มขึ้นสูงเช่นเดียวกัน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีระดับสูงของมณฑลในช่วงนี้คิดเป็น 27,360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 นอกจากนี้ หูหนานยังมีมูลค่าการส่งออกเติบโตในสินค้าประเภทรองเท้าและสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นอื่น ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ดี ในช่วงเดียวกันนี้ หูหนานนำเข้าเครื่องจักรและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 11.8 แต่มีอัตราการเติบโตของการนำเข้าสินแร่และสินค้าเกษตรอย่างรวดเร็ว

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202108/t20210811_20308687.html

หูหนาน เครื่องจักรก่อสร้าง นำเข้า ส่งออก

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/