เมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน – “ฐานการผลิตสแตนเลส” ที่ใหญ่ที่สุดของจีน

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมืองหนิงเต๋อได้พัฒนาเป็นหนึ่งใน “ฐานการผลิตสแตนเลส” ที่สำคัญของโลกด้วยการขับเคลื่อนของบริษัท Tsingtuo Group ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่เมืองหนิงเต๋อเมื่อปี 2551 เพื่อประกอบธุรกิจการถลุง ผลิต แปรรูป ขนส่งและจำหน่ายสแตนเลส ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานรวมกว่า 15,000 คน และมีฐานการผลิตทั้งในจีนและต่างประเทศ อาทิ เมืองหนิงเต๋อ/มณฑลฝูเจี้ยน อินโดนีเซีย สหรัฐฯ อินเดีย ซิมบับเว โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตสแตนเลสกว่า 10.65 ล้านตัน สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก คิดเป็นร้อยละ 23 ของปริมาณการผลิตสแตนเลสทั่วโลก และมีรายได้จากการจำหน่าย 2.63 แสนล้านหยวน ติดอันดับ 361 ในรายชื่อ Fortune Global 500 และเป็นบริษัทเอกชนในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้าที่มีมูลค่ารายได้จากการจำหน่ายสูงเป็นอันดับหนึ่งของจีน

บริษัท Tsingtuo ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสแตนเลสหลายรายการ ที่สำคัญ ได้แก่ ในปี 2551 ได้พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการถลุงสแตนเลส RKEF + AOD ซึ่งช่วยลดต้นทุนการถลุงสแตนเลสได้ถึงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตดั้งเดิม และต่อมา ในปี 2561 ได้วิจัย สแตนเลสกลุ่มออสเทนนิติกที่ประหยัดไนโตรเจนสูงรุ่น QN1803 ซึ่งมีความต้านทานการกัดกร่อนสูงกว่า  สแตนเลสเกรดมาตรฐาน 304 และมีส่วนผสมของธาตุนิกเกิลในปริมาณลดลงถึงร้อยละ 60 ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตกว่าร้อยละ 20 โดยปัจจุบัน วัสดุดังกล่าวถูกใช้อย่างแพร่หลายในการก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ในครัวเรือนและห้องน้ำ เครื่องจักรผลิตอาหาร เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับปศุสัตว์ อุปกรณ์สื่อสาร 5G และอุปกรณ์ไฟฟ้าและสำนักงาน เช่น ลิฟต์ เป็นต้น

ในปี 2563 จีนมีปริมาณการผลิตสแตนเลสกว่า 30.13 ล้านตัน และบริษัท Tsingtuo มีปริมาณการผลิตสแตนเลสคิดเป็นร้อยละ 33.3 ของปริมาณการผลิตสแตนเลสทั่วประเทศ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความต้องการใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ที่ทำจากสแตนเลสเพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละร้อยละ 15 และมีอัตราการใช้สแตนเลสเฉลี่ยต่อประชากร 2.1 กิโลกรัมต่อคน และมีแนวโน้มว่าตลาดสแตนเลสของไทยยังขยายตัวได้อีก ไทยจึงสามารถเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสแตนเลสที่ทันสมัยของจีนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสแตนเลสของไทย

แหล่งอ้างอิง http://www.tsingtuo.com/introduce.html

https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/gt/art/2021/art_b17e0a2a163c47c0a09a500b1846a6c2.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]