• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • มณฑลเจียงซีมุ่งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองก้านโจวเข้ากับเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า – thaibizchina

มณฑลเจียงซีมุ่งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองก้านโจวเข้ากับเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า – thaibizchina

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2564 รัฐบาลอำเภอซิ่นเฟิง เมืองก้านโจว ออกนโยบายการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อเมืองก้านโจว มณฑลเจียงซีเข้ากับเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area หรือ GBA) ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลอำเภอซิ่นเฟิงออกมาตรการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การก่อสร้างคลองก้านโจว-กวางตุ้ง เพื่อเชื่อมระบบการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเพิร์ลหรือแม่น้ำจูเจียง และการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงซิ่นเฟิงซี ซึ่งเป็นสถานีตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก้านโจว-เซินเจิ้น โดยมีกำหนดจะเปิดให้บริการในปลายปี 2564 ซึ่งจะย่นระยะเวลาเดินทางจากซิ่นเฟิงไปยังเซินเจิ้นเหลือเพียง 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลเจียงซีเลือกส่งเสริมอำเภอซิ่นเฟิงเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมณฑลเจียงซีเข้ากับเขต GBA มาจากความได้เปรียบของอำเภอซิ่นเฟิง โดยเฉพาะที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองก้านโจว มณฑลเจียงซี และเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของมณฑลเจียงซีที่อยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้ง อำเภอซิ่นเฟิงยังเป็นพื้นที่สำคัญที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี 5G ให้เป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าของเมืองก้านโจว รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรโดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ของส้มสะดือ (Navel Orange) ของจีน นอกจากนี้ ซิ่นเฟิงเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำเป่ยเจียงซึ่งเป็นระบบน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของแม่น้ำเพิร์ล และมีสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเป็นเลิศ โดยมีอัตราการครอบคลุมป่าถึงร้อยละ 70.7 และถูกกำหนดเป็นพื้นที่สาธิตระบบนิเวศแห่งชาติ

แหล่งอ้างอิง https://page.om.qq.com/page/OSkmTVStzwVfDBFtBgJ5Vi8g0?refer=cp_1021

http://jx.people.com.cn/n2/2021/0429/c190262-34701631.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]