• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ยูนนานส่งออกสินค้าเกษตรสูงเป็นอันดับหนึ่งในภาคตะวันตกของจีน และจำหน่ายไปกว่า 110 ประเทศ – thaibizchina

ยูนนานส่งออกสินค้าเกษตรสูงเป็นอันดับหนึ่งในภาคตะวันตกของจีน และจำหน่ายไปกว่า 110 ประเทศ – thaibizchina

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมเกษตรและชนบทมณฑลยูนนานเปิดเผยข้อมูลสถิติการพัฒนาสินค้าเกษตรของมณฑลยูนนานระหว่างงานแถลงข่าวการฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนของมณฑลยูนนาน ซึ่งในภาพรวม มณฑลยูนนานสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้สูงเป็นอันดับหนึ่งในภาคตะวันตกของจีนติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี โดยมีการส่งออกไปยังเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่ภายในจีนกว่า 150 เมือง รวมถึงต่างประเทศอีกกว่า 110 ประเทศ  ทั้งนี้ จากสถิติในปี 2563 มณฑลยูนนานส่งออกสินค้าเกษตรรวม 3,238,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 รวมมูลค่า 36,070 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9

ขณะเดียวกัน มูลค่า GDP ในภาคการเกษตรของมณฑลยูนนานยังเติบโตจากปี 2558 ที่ 205,571 ล้านหยวน เป็น 359,891 ล้านหยวน ในปี 2563 โดยขยับจากอันดับที่ 14 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 9 ของจีน ที่สำคัญ สินค้าเกษตรโดดเด่น 8 ชนิดของมณฑล ได้แก่ ใบชา ดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ ถั่วเปลือกแข็ง กาแฟ สมุนไพรจีน และวัวเนื้อ ยังขยายตัวโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 16 ต่อปี นอกจากนี้ สินค้าในกลุ่มอาหารสีเขียวและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่มณฑลมุ่งส่งเสริมก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ยูนนานมีจำนวนใบรับรองอาหารสีเขียวติดอันดับที่ 7 ของจีน และใบรับรองสินค้าอินทรีย์เป็นอันดับ 3 ของจีน

ปัจจุบัน มณฑลยูนนานมีครัวเรือนการเกษตรในบัญชีระดับประเทศของจีนกว่า 50,000 ครัวเรือน สหกรณ์การเกษตรกว่า 58,000 แห่ง บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 4,440 ราย และหมู่บ้านในโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์” 1,621 แห่ง

ที่มา: http://www.yn.chinanews.com/news/2021/0608/62857.html

ยูนนาน สินค้า เกษตร

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]