ศูนย์ข้อมูล iCloud ของ Apple เปิดให้บริการในจีนแล้ว

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล iCloud (กุ้ยอัน) ของ Apple ได้เปิดดำเนินการในประเทศจีนอย่างเป็นทางการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Apple กับบริษัท Guizhou-Cloud Big Data Industry Development จำกัด(GCBD) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนรายเดียวที่ให้บริการ iCloud ของ Apple ในประเทศจีน

ศูนย์ข้อมูล iCloud (กุ้ยอัน) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาบิ๊กดาต้าของมณฑลกุ้ยโจว นับเป็นศูนย์ข้อมูลภายในจีนแห่งแรกที่ใช้พลังงานจากแหล่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด รวมทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการออกแบบเพื่อความเป็นผู้นําทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy and Environmental Design: LEED) ของสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) ในระดับโกลด์ (GOLD) แม้ในช่วงการก่อสร้างต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จนทำให้ใช้เวลาถึงสองปีเพื่อก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง  ทั้งนี้ การเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ Apple ในจีนอีกด้วย

ที่มา: http://www.gz.xinhuanet.com/2021-05/27/c_1127497070.htm

กุ้ยโจว ไอคลาวด์ แอปเปิล

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]