หูหนานเตรียมจัดงานอุตสาหกรรมการบินนานาชาติเป็นครั้งแรก – thaibizchina

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลมณฑลหูหนานได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (Hunan (International) General Aviation Expo) ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 ที่นครฉางซาและเมืองจูโจว ซึ่งจัดโดยสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลหูหนาน (China Council for the Promotion of International Trade Hunan sub-council: CCPIT) สำนักงานพัฒนาและปฏิรูปมณฑลหูหนาน กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลหูหนาน และเครือบริษัทบริหารท่าอากาศยานมณฑลหูหนาน ซึ่งนับเป็นการจัดงานด้านอุตสาหกรรมการบินครั้งแรกของมณฑลหูหนาน

งานนิทรรศการอุตสาหกรรมการบินนานาชาติมณฑลหูหนานครั้งนี้มีหัวข้อหลัก ได้แก่ “การบินนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น” ภายในงานจะประกอบด้วย (1) งานประชุมสัมมนาทางวิชาการในหลากหลายหัวข้อ เช่น การพัฒนาการบิน การประชุมจับคู่ความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินของมณฑลหูหนาน การสร้างระบบนิเวศในอุตสาหกรรมการบิน การบินจีน-สหรัฐฯ การบริการโดรนอย่างมืออาชีพและการสร้างเมืองอัจฉริยะ (2) งานแสดงสินค้า ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครฉางซาบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร และ (3) การแสดงสาธิตการบิน ซึ่งจะจัดขึ้นที่ท่าอากาศยานหลูซง เมืองจูโจว โดยจะใช้อุปกรณ์การบินหลากหลายประเภทจัดการแสดง เช่น เครื่องบินทั่วไป เฮลิคอปเตอร์ โดรน เครื่องบินจำลอง การกระโดดร่ม บอลลูน และเครื่องบินน้ำหนักเบา (Ultra-Light Aircraft)

ที่มา: https://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/sy/hnyw1/202105/t20210518_18129997.html

หูหนาน การบิน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]