• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • มณฑลเจียงซีตั้งเป้าสร้างมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมดาวเทียมนำทางเป๋ยโต่ว 1 แสนล้านหยวนภายในปี 2568 – thaibizchina

มณฑลเจียงซีตั้งเป้าสร้างมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมดาวเทียมนำทางเป๋ยโต่ว 1 แสนล้านหยวนภายในปี 2568 – thaibizchina

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

การประชุมการนำทางด้วยดาวเทียมของจีน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (China Satellite Navigation Conference, CSNC) มีกำหนดจะจัดขึ้นที่ Nanchang Greenland International Expo Center ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 2564 โดยคำนึงว่าเจียงซีเป็นฐานสำคัญในการพัฒนากองทัพและอุตสาหกรรมด้านทหารของจีน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลเจียงซีได้ให้การสนับสนุนและผลักดันการลงทุนในโครงการพัฒนาดาวเทียมเป๋ยโต่วที่มณฑลเจียงซีอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าโครงการดังกล่าวให้มีมูลค่าการผลิตแตะ 1 แสนล้านหยวนภายในปี 2568 และออกมาตรการส่งเสริมจำนวนมากเพื่อสร้างระบบนิเวศในด้านเทคโนโลยีดาวเทียม เช่น การสร้างสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป๋ยโต่ว การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งวิทยาลัยเป๋ยโต่วที่มหาวิทยาลัยหนานชางเพื่อสร้างบุคลากร การพัฒนาและเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีดาวเทียมในหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยหนานชาง Jiangxi Normal University มหาวิทยาลัยการบินหนานชาง East China University of Technology East China Jiaotong University เป็นต้น

ปัจจุบัน รัฐบาลมณฑลเจียงซีนำเทคโนโลยีดาวเทียมเป๋ยโต่วมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกษตรแม่นยำ เมืองอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ พลังงานใหม่ เป็นหลัก รวมทั้งพยายามส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสาขาอื่น ๆ ด้วย เช่น การบินพาณิชย์ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์น้ำในระบบนิเวศ การป้องกันประเทศ

สำหรับประเทศไทย หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ต่างให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีดาวเทียม และได้ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับต่างประเทศ โดยไทยมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรก คือดาวเทียมไทยโชต (ชื่อเดิม THEOS-I) ซึ่งเป็นดาวเทียมที่ออกแบบมาเพื่อการสำรวจทรัพยากรโดยเฉพาะ และปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือระบบดาวเทียม THEOS-2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านอวกาศและนำมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตของคนไทย โดยมีแผนจะส่งดาวเทียม THEOS-2 ที่สร้างโดยคนไทยสู่อวกาศภายในกลางปี 2565 ทั้งนี้ ไทยจะได้รับประโยชน์จากการทำงานของดาวเทียมดวงนี้ทั้งในด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม การจัดการภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถึงความปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคงของชาติ เป็นต้น

 

แหล่งอ้างอิง https://m.k.sohu.com/d/529479169?channelId=5&page=1

https://www.ncnews.com.cn/xwzx/ncxw/snxw/202104/t20210425_1698759.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]