• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • เปิดตัว Air Freight กรุงเทพฯ – หลานโจว – กาฐมาณฑุ รอบปฐมฤกษ์ ขนส่งสินค้าเชื่อมต่ออาเซียน

เปิดตัว Air Freight กรุงเทพฯ – หลานโจว – กาฐมาณฑุ รอบปฐมฤกษ์ ขนส่งสินค้าเชื่อมต่ออาเซียน

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 สำนักงานการบินและการขนส่งทางอากาศพลเรือนแห่งมณฑลกานซู (甘肃省民航航空物流有限责任公司) ได้เปิดตัวเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเที่ยวปฐมฤกษ์บินจากกรุงเทพฯ ไปนครหลานโจวต่อไปยังกรุงกาฐมาณฑุ (เนปาล) ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางอากาศใหม่ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีน – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ปัจจุบัน มณฑลกานซูได้เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมด 16 เที่ยวบิน อาทิ เส้นทางการขนส่งสินค้า นครหลานโจว – กรุงพนมเปญ (กัมพูชา) – กรุงเทพฯ และ  ฝรั่งเศส – นครหลานโจว

เที่ยวบินการขนส่งนี้ใช้เครื่องบิน A320 ซึ่งได้รับการดัดแปลงเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า บรรทุกผลไม้สดของไทย อาทิ เงาะและมังคุด กว่า 18 ตันมาถึงสนามบินนานาชาติหลานโจวจงซวน (兰州中川国际机场) และต่อไปยังกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล พร้อมบรรทุกอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ หน้ากากอนามัย ชุด PPE หลอดเก็บตัวอย่าง และของใช้ในชีวิตประจำวันไปด้วย ปัจจุบัน  สนามบินนานาชาติหลานโจวจงซวนได้รับการอนุญาตให้สามารถนำเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยให้ผู้บริโภคในมณฑลกานซูแล้ว หลังผ่านการตรวจสอบและกักกันที่สำนักงานตรวจสอบและกักกันผลไม้นำเข้า ณ สนามบิน

เที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศใหม่อีกหนึ่งเที่ยวบิน โดยเปิดหลังจากที่เที่ยวบินเช่าเหมาลำกรุงพนมเปญ (กัมพูชา) – นครหลานโจว – เมืองละฮอร์ (ปากีสถาน) และ เที่ยวบินกรุงเทพฯ – นครหลานโจว – กรุงธากา(บังกลาเทศ) โดยได้รับการสนับสนุนจากเขตเมืองใหม่นครหลานโจว (兰州新区) และสำนักงานการบินและการขนส่งทางอากาศพลเรือนแห่งมณฑลกานซู (甘肃省民航航空物流有限责任公司) ทั้งนี้ เขตเมืองใหม่นครหลานโจว เป็นเขตเมืองใหม่ระดับชาติลำดับที่ 5 ของจีน และเป็นเขตแรกในภาคตะวันตกเฉียงเหนือตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 (ปัจจุบัน จีนมีเขตเมืองใหม่ระดับชาติทั้งหมด 19 เขต) มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก อาทิ เติร์กเมนิสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าประเภทไม้แปรรูป พืช เส้นด้ายผ้าฝ้าย และแร่ทองแดง

นอกจากนี้ ภายในเขตเมืองใหม่ฯ ยังได้รับอนุมัติให้สร้างเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน (综合保税区) เมืองท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (国际航空港) เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมีเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศทั้งหมด 16 เส้นทาง อาทิ นครหลานโจว-นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงนครเมลเบิร์น กรุงธากา กรุงเทพฯ และกรุงพนมเปญ ตลอดจนเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องศูนย์กลางโลจิสติกส์บนบกแห่งชาติ (国家陆港型物流枢纽) เขตทดลองการค้าออนไลน์ (国家跨境电商综合试验区) และท่าขนส่งสินค้าทางรถไฟ (铁路口岸) เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรางอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยใน 4 เดือนแรกของปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของเขตฯ มีการขยายตัวมากถึงร้อยละ 20.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 และมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 2.3 เท่า ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ มณฑลกานซูก็เคยมีความพยายามเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศ    มาก่อน โดยเมื่อ 27 พ.ค. 2563 สายการบิน Lanmei Airlines ของกัมพูชา ได้เปิดเที่ยวบินบรรทุกสินค้า กรุงเทพฯ – นครหลานโจว – กรุงพนมเปญ  โดยในครั้งนั้นได้นำเข้ามังคุดไทย 15 ตันมาจำหน่ายในมณฑลกานซู แต่ต้องมาหยุดชะงักไปเพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น การรื้อฟื้นเที่ยวบินขนส่งในครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณที่ดีของการส่งออกสินค้าไทยไปมณฑลกานซู

แหล่งที่มาอ้างอิง

  1. http://m.xinhuanet.com/gs/2021-05/10/c_1127428136.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]