นครฉงชิ่งออกมาตรการพัฒนาศักยภาพการบริโภครูปแบบใหม่

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 รัฐบาลนครฉงชิ่งประกาศ “มาตรการพัฒนาศักยภาพการบริโภครูปแบบใหม่” 28 ประการ ในเว็ปไซต์ของ Chongqing Municipal People’s Government ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่การบริโภครูปแบบดั้งเดิม (แบบออฟไลน์) ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 การบริโภครูปแบบใหม่ของนครฉงชิ่งมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนและรวดเร็ว โดยในไตรมาสแรกของปี 2564 มูลค่าค้าปลีกออนไลน์ในเมืองอยู่ที่ 9,984 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นตลอด 6 ไตรมาสที่ผ่านมา มูลค่าค้าปลีกออนไลน์ในชนบทอยู่ที่ 7,170 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2 ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งประเทศ

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปนครฉงชิ่งเปิดเผยว่า มาตรการนี้มีจุดประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่

(1) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ เช่น การเปิดพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และนิทรรศการออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้บริการที่จอดรถ ให้ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ ข้อมูลเส้นทาง และให้บริการมัคคุเทศก์ออนไลน์

(2) ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น สนับสนุนให้บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าทำการวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการจัดตั้งห้างสรรพสินค้าสีเขียว และเพิ่มพื้นที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

(3) ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพของการซื้อขายและการจัดส่งสินค้า เช่น เพิ่มสถานี 5G ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เร่งสร้างสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ให้ครอบคลุมย่านที่อยู่อาศัย ย่านธุรกิจ และสถานที่ท่องเที่ยว

(4) อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เช่น วันแรงงาน วันไหว้บะจ่าง และวันชาติจีน

สำหรับผู้ประกอบการ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ของไทย อาจพิจารณานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค และลดต้นทุนของผู้ประกอบการ อาทิ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และนิทรรศการ งานจัดแสดงสินค้าออนไลน์เพื่อช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาสถานที่ การใช้เทคโนโลยีในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน การใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าเช่าหน้าร้าน เป็นต้น

 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์ทางการของ ChongqingNew (ฉบับวันที่ 10 พ.ค. 2564)

http://finance.cqnews.net/html/2021-05/10/content_51338124.html

เว็บไซต์ทางการของ Chongqing Municipal People’s Government (ฉบับวันที่ 27 เม.ย. 2564)

http://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/xzgfxwj/szfbgt/202104/t20210430_9243135.html

The post นครฉงชิ่งออกมาตรการพัฒนาศักยภาพการบริโภครูปแบบใหม่ appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]