ท่าเรือบก ILSTC ยกระดับประสิทธิภาพโลจิสติกส์นครฉงชิ่ง-อาเซียน – thaibizchina

เมื่อวันที่ 26 เม.ย 2564 สำนักข่าว Shangyou News เปิดเผยว่า โครงการ “ท่าเรือบกแห่งระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ประจำนครฉงชิ่ง” (Chongqing ILSTC Dry Port/陆海新通道重庆无水港) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 และคาดว่าส่วนสำคัญหลักของโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

หน้าที่หลัก 5 ประการของท่าเรือบก ILSTC ได้แก่

(1) จัดเก็บและขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ

(2) จัดเก็บและจัดแสดงสินค้าที่ผ่านการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ ประเภทสินค้าแช่เย็น

(3) เป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่

(4) ส่งมอบสินค้าตามการซื้อขายจริง และตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [Futures contract]

(5) เป็นศูนย์บริการด้านห่วงโซ่อุปทานและการเงิน

หลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าเรือบกแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศที่ครอบคลุมด้าน“โลจิสติกส์ + การค้า + อุตสาหกรรม + การเงิน” เป็นท่าเรือแห่งแรกในโครงการสาธิตท่าเรือบกในเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งของระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่

ท่าเรือบก นครฉงชิ่ง ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่บริการจัดแสดงสินค้า จัดหาผู้ซื้อ ไปจนถึงการขนส่งสินค้า มีเส้นทางรถยนต์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมด 8 เส้นทาง ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเส้นทางนครฉงชิ่ง-นครหลวงเวียงจันทน์-กรุงเทพฯ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มีจำนวนเที่ยวรถขนส่งสัปดาห์ละ 3 เที่ยว ใช้เวลาขนส่งเพียงแค่ 4 วันเท่านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าบริเวณภูมิภาคตะวันตกของจีน อาจพิจารณาใช้บริการท่าเรือบก นครฉงชิ่ง ซึ่งมีข้อได้เปรียบคือ ท่าเรือบกมีความแออัดน้อยกว่าท่าเรือชายฝั่ง ประกอบกับการให้บริการแบบครบวงจร จะช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์ทางการของ TencentNew (ฉบับวันที่ 26 เม.ย 2564)

https://xw.qq.com/partner/vivoscreen/20210426A039CQ00

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]