• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • มณฑลเจียงซีตั้งเป้ามูลค่ารายได้จากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแตะ 5 แสนล้านหยวนภายในปี 2566 – thaibizchina

มณฑลเจียงซีตั้งเป้ามูลค่ารายได้จากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแตะ 5 แสนล้านหยวนภายในปี 2566 – thaibizchina

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อเดือนมีนาคม 2564 รัฐบาลเจียงซีประกาศเป้าหมายการสร้างมูลค่ารายได้จากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้ทะลุ 5 แสนล้านหยวนภายในปี 2566 โดยออกมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การให้เงินอุดหนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบสิ่งทอที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยวิธีธรรมชาติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

ปัจจุบัน มณฑลเจียงซีมีวิสาหกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีมูลค่าการผลิตขนาดใหญ่กว่า 1,500 แห่ง และมีการจ้างแรงงานในสาขาดังกล่าวกว่า 300,000 คน โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเจียงซีใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศ และเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และในปี 2563 เจียงซีมีการส่งออกเสื้อผ้าสิ่งทอเท่ากับ 1.7 หมื่นล้านหยวน คิดเป็นมูลค่าส่งออกที่สูงเป็นอันดับ 3 ของอุตสาหกรรมส่งออกทั้งหมดของมณฑล รองจากอุตสาหกรรมในสาขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ไฮเทค

สิ่งที่ไทยเรียนรู้ได้ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับไทยทั้งในแง่ของการส่งออก และการเป็นแหล่งรองรับแรงงานจำนวนมาก โดยในปี 2562 มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มกว่า 4,800 โรงงาน คนงานกว่า 460,000 คน ขณะที่ในปี 2563 เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่าภาพรวมการส่งออกสะสมในครึ่งปีแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 16.9 สำหรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายหลังโควิด-19 ภาครัฐจำเป็นต้องมุ่งเน้นให้เกิด New supply chain เช่น การสร้างคลัสเตอร์สิ่งทอทางการแพทย์ ขณะที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในระบบ Supply Chain มากขึ้น โดยปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งด้านการออกแบบและการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดผ่าน Online platform ต่าง ๆ รวมถึงการมุ่งเน้นในการผลิตสิ่งทอเทคนิคที่เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยส่วนบุคคล เป็นต้น

แหล่งอ้างอิง http://nanchang.customs.gov.cn/

http://www.jiangxi.gov.cn/art/2020/12/4/art_393_2953917.html

http://jx.sina.com.cn/news/b/2021-03-26/detail-ikkntiam8411063.shtml?from=jx_cnxh

 

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]