มณฑลฝูเจี้ยนมุ่งพัฒนาสู่การเป็น “มณฑลแห่งพลังงานสะอาด” – thaibizchina

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

 

เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา มณฑลฝูเจี้ยนเริ่มผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฝูชิง “หัวหลง-1” ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของจีน โดยคาดการณ์ว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเทียบเท่ากลุ่มประเทศพัฒนาปานกลางที่ผลิตไฟฟ้าสำหรับประชากร 1 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ฝูเจี้ยนยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 2 ที่เมืองหนิงเต๋อ ซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินงานเชิงพาณิชย์ภายในปี 2564 และแห่งที่ 3 ที่เมืองจางโจว ซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินงานเชิงพาณิชย์ภายในปี 2567

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนได้ออกนโยบายหลายประการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เช่น การลดค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซธรรมชาติและค่าโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกิจ โดยปัจจุบัน กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดของฝูเจี้ยนมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 55 ของกำลังการผลิตพลังงานทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 8.9 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2558 เป็น 1.3 แสนล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2563

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือ รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนยังส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดในสาขาการเกษตร เช่น เมืองซานหมิงซึ่งเป็นแหล่งผลิตหน่อไม้อบแห้งคุณภาพสูงของจีน ได้เปลี่ยนวิธีการอบแห้งผลิตภัณฑ์หน่อไม้จากการเผาไหม้เป็นการอบแห้งด้วยไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 15,000 ตันต่อปี

โอกาสของไทย ไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมจำเป็นต้องหันมาใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวภาพ ก๊าซชีวภาพและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานในภาคเกษตรกรรมให้ได้ประสิทธิผลสูงขึ้น รัฐบาลไทยเองออกนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด ซึ่งนอกจากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตแล้ว ยังมุ่งหวังที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรยั่งยืนด้วย เช่น การสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย และการพัฒนาการผลิต         “เอทานอล” มาใช้แทนดีเซล ซึ่งเอทานอลผลิตมาจากพืชประเภทให้แป้งที่ไทยมีวัตถุดิบอย่างอ้อยและมันสำปะหลังจำนวนมาก รวมถึงการส่งเสริมการใช้ “ไบโอก๊าซ” ที่ผลิตจากการหมักน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อนำไปใช้แทนแอลพีจีในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

แหล่งอ้างอิง http://www.xinhuanet.com/fortune/2021-03/02/c_1127158530.htm

https://www.cenews.com.cn/company/202003/t20200306_932097.html

http://www.fj.chinanews.com/news/2021/2021-03-12/481495.html

 

 

พลังงานฝูเจี้ยน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]