• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ซีอานไฮเทคโซน เร่งยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่ยุคการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง – thaibizchina

ซีอานไฮเทคโซน เร่งยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่ยุคการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง – thaibizchina

เขตพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นสูงนครซีอาน (Xi’an Hi-tech Industries Development zone) หรือเรียกสั้นว่า “ซีอานไฮเทคโซน” ถือเป็นหนึ่งในเขตที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วไม่แพ้เขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจีน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2534 ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่จีนตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเขตพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนอีกด้วย

ซีอานไฮเทคโซน ยังถือเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยเริ่มมีการเติบโตของ GDP และจำนวนวิสาหกิจที่เข้าลงทุนอย่างก้าวกระโดด ในช่วงปี 2548-2550 โดยเฉพาะในช่วงปี 2548 นายเวิน เจียเป่า (温家宝) นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นประกาศให้ซีอานไฮเทคโซนเป็น 1 ใน 6 ฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งชาติ (First-Class Hi-Tech Development Zones) ตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจีน

โดยมุ่งเป็นฐานการผลิตใน 4 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทการสื่อสาร (Electronic Information Industries) (2) กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทหลอดให้แสงสว่าง (LED Industries) ซึ่งครอบคลุมกลุ่มแผงโซลาร์เซลล์ (3) กลุ่มอุตสาหกรรม Software and Outsourcing) และ (4) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing) ในปี 2563 GDP ของซีอานไฮเทคโซน มูลค่า 241,008 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.1 ของ มูลค่า GDP นครซีอาน และมีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 1 จาก 169 ไฮเทคโซนทั่วประเทศ ในปี 2563 แม้จะเป็นปีแห่งการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ซีอานไฮเทคโซนกลับมีจำนวนการลงทุนตลอดปี 63 โครงการ มูลค่า 61,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่า 136% (1.36 เท่า) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 9 โครงการ อาทิ การขยายการลงทุนระยะที่ 3 ของ Samsung Electronics การลงทุนในฐานการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ในยานพาหนะของ BYD ขนาดการผลิต 10 GWh เป็นต้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 คณะกรรมการบริหารซีอานไฮเทคโซน ได้จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 พร้อมเน้นย้ำเป้าหมายการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในปี 2564 ที่ประชุมมีนาง Ma Xianping (马鲜萍) รองนายกเทศมนตรีนครซีอานและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเขตซีอานไฮเทคโซน เป็นประธาน พร้อมด้วยนาย Wang Jun (王军) รองอธิบดีสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลส่านซี นาย Li Zhijun (李志军) อธิบดีสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครซีอาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่ทำการรัฐบาลนครซีอาน ในที่ประชุมมีการมอบป้ายให้แก่วิสาหกิจที่มีผลงานนวัตกรรมดีเด่นจำนวน 11 ราย รวมไปถึงพิธีลงนามจัดตั้งกองทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกองทุนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาติ (国家中小企业发展基金) และ Xi’an High Tech Financial Holdings Group (高新金控 ) โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลส่านซี

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://en.shaanxi.gov.cn/news/sn/202103/t20210330_2158224.html
  2. http://www.xa.gov.cn/xw/zwzx/qxrd/60618904f8fd1c2073013608.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]