เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท Qingdao Harrens Biomedical Technology Co., Ltd. เปิดเผยว่า วัคซีนชนิดพ่นผ่านโพรงจมูกป้องกันโควิด-19 ตัวแรกของจีน ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้วิจัย ใกล้เสร็จสิ้นการทดลองในลิง และจะนำไปทดลองทางคลินิกเร็ว ๆ นี้

วัคซีนดังกล่าวสะดวกในการใช้ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีภายในระยะเวลาเพียง 7 วัน ซึ่งสั้นกว่าชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ใช้ระยะเวลาสร้างภูมิคุ้มกัน 14 วัน อีกทั้ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับของเหลวในร่างกาย ระดับเซลล์ และระดับเนื้อเยื่อบุ

ปัจจุบัน วัคซีนในจีนที่ได้รับอนุญาตให้ฉีดให้ประชาชนในจีนมีทั้งหมด 5 ชนิด ซึ่งล้วนเป็นวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในระดับของเหลวในร่างกายและระดับเซลล์ แต่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับเนื้อเยื่อบุ

โดยที่โควิด-19 เป็นเชื้อที่ติดต่อกันผ่านระบบทางเดินหายใจ ภูมิคุ้มกันในระดับเนื้อเยื่อบุจึงเป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อ ซึ่งวัคซีนชนิดพ่นผ่านโพรงจมูกจะสามารถกระตุ้มการสร้างภูมิคุ้มกันด่านแรกของร่างกาย และทำให้มีการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันที่มากขึ้น

ขณะนี้ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดพ่นผ่านโพรงจมูกที่อยู่ระหว่างการวิจัย ทั้งในจีนและในประเทศอื่นมีอย่างน้อย 7 ชนิด บางส่วนเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองทางคลินิกแล้ว ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าว เป็นวัคซีนชนิดเดียวที่กำลังมีการวิจัยในมณฑลซานตง

แหล่งที่มา
http://news.bandao.cn/a/476637.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/