• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รถไฟความเร็วสูงเซี่ยเหมิน-เซินเจิ้น เพิ่มระดับความเร็ว ลดเวลาเดินทางเหลือเพียง 2.5 ชั่วโมง!

รถไฟความเร็วสูงเซี่ยเหมิน-เซินเจิ้น เพิ่มระดับความเร็ว ลดเวลาเดินทางเหลือเพียง 2.5 ชั่วโมง!

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2564 กรมการรถไฟแห่งชาติจีน (China Railway) ประกาศว่าจะเพิ่มระดับความเร็วของรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเซี่ยเหมิน-เซินเจิ้นในวันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางจากเซี่ยเหมินไปยังเซินเจิ้นเหลือเพียง 2.5 ชั่วโมงจากประมาณ 4 ชั่วโมงในปัจจุบัน การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เมืองเซี่ยเหมินเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area หรือ GBA) ในอนาคต ทั้งนี้ รถไฟความเร็วสูงเส้นทางเซี่ยเหมิน-เซินเจิ้นเริ่มเปิดให้บริการในปี 2556 มีระยะทางยาว 514 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากเซี่ยเหมิน ผ่านจางโจว แต้จิ๋ว ซัวเถา เจี่ยหยาง ซัวเหวย ฮุ่ยโจว และเซินเจิ้น รวม 8 เมือง

ในปี 2563 มณฑลฝูเจี้ยนมีมูลค่าการลงทุนจากฮ่องกงและมาเก๊ากว่า 2.48 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 โดยเฉพาะฮ่องกงซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งลงทุนรายใหญ่ที่สุดของมณฑลฝูเจี้ยน และในปี 2564 รัฐบาลฝูเจี้ยนมุ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับเขตเศรษฐกิจสำคัญ 4 พื้นที่รอบมณฑล กล่าวคือ โครงการอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า โครงการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมในเขตกรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ย โครงการ Yangtze River Delta และกรอบความร่วมมือ Pan-Pearl River Delta ขณะเดียวกัน มณฑลฝูเจี้ยนเริ่มออกนโยบายเพื่อดึงดูดบุคลากรและเทคโนโลยีจากเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ เช่น การดึงดูดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาของฮ่องกงและมาเก๊า และโครงการสร้างงานแก่คนรุ่นใหม่จากฮ่องกงและมาเก๊าที่นครฝูโจว เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองเฉวียนโจว

ศูนย์ BIC เห็นว่า นโยบายด้านเศรษฐกิจเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ฝูเจี้ยนสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในจีน และเป็นที่น่าดึงดูดมากขึ้นสำหรับการลงทุนจากต่างชาติ ด้วยขนาดเศรษฐกิจของ    ฝูเจี้ยนที่มีมูลค่า GDP สูงเป็นอันดับ 7 ของจีนจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ฝูเจี้ยนเป็นอีกหนึ่งมณฑลชายฝั่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในภาพรวม

แหล่งอ้างอิง http://www.fj.chinanews.com/news/fj_sjkfj/2021/2021-03-08/481233.html

The post รถไฟความเร็วสูงเซี่ยเหมิน-เซินเจิ้น เพิ่มระดับความเร็ว ลดเวลาเดินทางเหลือเพียง 2.5 ชั่วโมง! appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]