เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 คณะทำงานพัฒนาบิ๊กดาต้าของเขตเมืองใหม่กุ้ยอัน มณฑลกุ้ยโจว เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของเขตเมืองใหม่ฯ ในปี 2564 โดยจะส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลให้มีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วยการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 3 กลุ่มให้มีระดับแสนล้านหยวน ประกอบด้วย บิ๊กดาต้า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2564 ขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลของนครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอันจะมีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 39 ของมูลค่า GDP มณฑล โดยจะดำเนินการพัฒนาแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ดังนี้

  1. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า จะมุ่งเน้นส่งเสริมการยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าให้เป็นระดับประเทศ รวมถึงเร่งดึงดูดโครงการใหม่ให้เข้ามาลงทุนในเขตฯ และส่งเสริมโครงการที่เข้ามาลงทุนให้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
  2. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ประมวลผลและเชื่อมต่ออัจฉริยะ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ และการยกระดับนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมระบบนิเวศคุนเผิงของบริษัทหัวเหวย
  3. คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมุ่งเน้นส่งเสริมการบริการคลาวด์ การขนส่งอัจฉริยะ ระบบนิเวศเพื่อสุขภาพที่ผสมผสานความเป็นอัจฉริยะ รวมถึงการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์และการบริการซอฟต์แวร์จากบุคคลภายนอก (Outsource)

ที่มา: https://wb.gywb.cn/epaper/gywb/html/2021-03/22/content_3992.htm#article

จีน กุ้ยโจว กุ้ยหยาง ลงทุน เขตเมืองใหม่ บิ๊กดาต้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/