มณฑลฝูเจี้ยนเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็น “มณฑลแข็งแกร่งทางทะเล” – thaibizchina

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

ด้วยลักษณะภูมิประเทศของมณฑลฝูเจี้ยนที่มีชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,000 กม. ทำให้มณฑลฝูเจี้ยนเป็นเเหล่งประมงที่สำคัญเเละมีปลาทะเลกว่า 500 สายพันธุ์ ในปี 2564 มณฑลฝูเจี้ยนมีมูลค่าการผลิตทางทะเลกว่า 1.15 ล้านล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 3 ของจีน และมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำกว่า 8.3 ล้านตัน โดยในปี 2563 รัฐบาลฝูเจี้ยนออกนโยบายส่งเสริมการจัดตั้ง “เขตสาธิตการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลแห่งชาติ” จำนวน 2 แห่งที่นครฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งครอบคลุมโครงการก่อสร้างรวม 204 โครงการ และมีมูลค่าการลงทุนกว่า 4 หมื่นล้านหยวน และ “อำเภอสาธิตการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเล” จำนวน 3 แห่งที่อำเภอจิ้นเจียง จาวอานและตงซาน รวมทั้งเพิ่มจำนวนเรือประมงมหาสมุทรน้ำลึก 38 ลำ ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตในสาขาการประมงกว่า 580,000 ตันต่อปี

มณฑลฝูเจี้ยนยังกำหนดให้เมืองเซี่ยเหมินเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญชายฝั่งทะเลที่มุ่งพัฒนาให้เป็น Ocean City ที่มีความแข็งแกร่งและมีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ค.ศ. 2021-2025) ที่จะเชื่อมโยงศักยภาพทางเศรษฐกิจทางบกและทางทะล

ทั้งนี้ เซี่ยเหมินถูกกำหนดให้เป็นเขตสาธิตอารยธรรมระบบนิเวศทางทะเลกลุ่มแรกของจีนโดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเทคโนโลยีอัจริยะ เช่น การกำจัดขยะทางทะล การป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีสู่ทะเล การแจ้งเตือนภัยและกู้ภัยฉุกเฉินทางทะเล การพยากรณ์อากาศเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางทะเล นอกจากนี้ เซี่ยเหมินยังมุ่งส่งเสริมขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมท้องถิ่นทางทะเล โดยปัจจุบันเมืองเซี่ยเหมินร่วมมือกับเมืองข้างเคียง ได้แก่ จางโจว เฉวียนโจว และไต้หวันในการพัฒนาความร่วมมือทางทะเลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดึงดูดสถาบันวิจัยทางทะเลจากทั่วจีนและต่างประเทศมาตั้งฐานการวิจัยที่เซี่ยเหมิน

ศูนย์ BIC เซี่ยเหมินเห็นว่า ไทยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ดังนั้น การขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะช่วยเพิ่มองค์ความรู้แก่ไทยในการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของไทยได้

แหล่งอ้างอิง http://www.fj.chinanews.com/news/fj_ttgz/2021/2021-03-16/481616.html

https://finance.sina.com.cn/tech/2021-03-15/doc-ikkntiam1860313.shtml

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]