• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • บริษัทนำเข้า-ส่งออกในหูหนานเพิ่มจำนวนต่อเนื่องตามกระแสการฟื้นตัวของการค้ากับต่างประเทศ – thaibizchina

บริษัทนำเข้า-ส่งออกในหูหนานเพิ่มจำนวนต่อเนื่องตามกระแสการฟื้นตัวของการค้ากับต่างประเทศ – thaibizchina

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียนของวิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกในมณฑลหูหนาน ซึ่งในช่วงสองเดือนแรกของปี 2564 มีวิสาหกิจประเภทนี้จดทะเบียนใหม่ในมณฑลหูหนานรวม 429 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.91 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้จนถึงขณะนี้ มณฑลหูหนานมีวิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกที่จดทะเบียนในมณฑลรวม 20,057 ราย

ในบรรดาวิสาหกิจที่จดทะเบียนใหม่ข้างต้น ร้อยละ 96.8 เป็นวิสาหกิจเอกชน และในจำนวนวิสาหกิจด้านการค้ากับต่างประเทศทั้งหมดกว่า 20,000 รายในมณฑลหูหนาน ร้อยละ 39.49 เป็นวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และร้อยละ 60.51 เป็นวิสาหกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 มณฑลหูหนานมีจำนวนวิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกจดทะเบียนธุรกิจใหม่ในมณฑลเพิ่มสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเวลากว่า 11 เดือน คิดเป็นจำนวนวิสาหกิจที่จดทะเบียนใหม่เฉลี่ยเดือนละ 200 ราย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและทำให้การค้ากับต่างประเทศของมณฑลหูหนานกลับมามีพลวัตอีกครั้ง

สำหรับในปี 2564 สำนักงานศุลกากรนครฉางซาวางแผนที่จะปฏิรูปบริการการอนุมัติและออกใบรับรอง รวมถึงกระบวนการจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมการเพิ่มจำนวนวิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกและยกระดับคุณภาพการค้ากับต่างประเทศของมณฑลหูหนาน ที่สำคัญ สำนักงานศุลกากรนครฉางซายังวางแผนที่จะส่งเสริมให้วิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกในมณฑลมี “เครดิต” เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการขอรับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ซึ่งเป็นการรับรององค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO)  ทั้งนี้ ปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีวิสาหกิจที่ได้รับมาตรฐานเออีโอรวม 277 ราย โดยมาตรฐานดังกล่าวมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าแบรนด์และความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกในมณฑลหูหนานบนเวทีโลก

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202103/t20210312_14811847.html

จีน หูหนาน การค้า นำเข้า-ส่งออก

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]