รัฐบาลยูนนานร่วมมือหัวเหวยผลักดัน “ดิจิทัลยูนนาน” – thaibizchina

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายหร่วน เฉิงฟา เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน พร้อมด้วยนายหวาง หยู่โป ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน พบหารือกับนายหู โฮ่วคุน ประธานบริษัทหัวเหวยเทคโนโลยี จำกัด (华为技术有限公司) ในประเด็นการใช้จุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ และการพัฒนาพลังงานสีเขียว ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นโครงการความร่วมมือที่มีคุณภาพสูง อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล สังคมดิจิทัล และเมืองดิจิทัล เพื่อร่วมผลักดันมณฑลยูนนานไปสู่การเป็น “ดิจิทัลยูนนาน”

ในโอกาสนี้ รัฐบาลมณฑลยูนนานกับหัวเหวยได้ลงนามความตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ครอบคลุมความร่วมมือในด้านระบบการตรวจจับด้วยภาพสำหรับงานอุตสาหกรรม (Machine Vision Industry) การสร้างศูนย์นวัตกรรมระบบนิเวศอุตสาหกรรมคลาวด์คอมพิวติ้ง “คุนเผิง” (Kunpeng Ecological Innovation Center) การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม (5G+) การผลักดันความร่วมมือในการทดลองเอเจนต์ที่มีปัญญา (Intelligent Agent) ความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ และการร่วมมือบ่มเพาะบุคลากร เป็นต้น เพื่อยกระดับสถานะและอิทธิพลของมณฑลยูนนานในการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/QbzFt2LLibGuivSr_shVCw

ยูนนาน ดิจิทัล

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]