• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าในมณฑลเสฉวนสูงกว่า 1.25 แสนล้านหยวน ภายในเวลาเพียงสองเดือน – thaibizchina

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าในมณฑลเสฉวนสูงกว่า 1.25 แสนล้านหยวน ภายในเวลาเพียงสองเดือน – thaibizchina

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 กรมศุลกากรนครเฉิงตูได้เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของมณฑลเสฉวนมีมากกว่า 1.25 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยการส่งออกมีมูลค่า 7.18 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.3 และมูลค่าการนำเข้า 5.33 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 นอกจากนั้น มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของบริษัทเอกชนสูงขึ้นร้อยละ 49.6 มีมูลค่าสูงถึง 28.31 พันล้านหยวน

คู่ค้าต่างชาติที่สำคัญของมณฑลเสฉวน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี สินค้าส่งออกหลักเป็นสินค้าจำพวกเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยคิดเป็นร้อยละ 88 ของการส่งออกทั้งหมด

 

แหล่งที่มา : เว็ปไซด์ทางการของ Xinhuanet http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/14/c_139809477.htm
ฉบับวันที่ : 14 มีนาคม 2564

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]