• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • เมืองเซี่ยเหมินตั้งเป้ามูลค่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นทะลุ 5 หมื่นล้านหยวนภายในปี 2568 – thaibizchina

เมืองเซี่ยเหมินตั้งเป้ามูลค่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นทะลุ 5 หมื่นล้านหยวนภายในปี 2568 – thaibizchina

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

ปัจจุบัน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่น (Flexible Electronics) หรือพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์กำลังมาแรง มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ประเทศผู้นำทางเทคโนโลยีหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ต่างลงทุนเพื่อพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นและพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยสร้างอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด ยืดหยุ่น เหนียวและทนทานสูง ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ การแพทย์และสุขภาพ การบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ และพลังงานทดแทน

สถาบันวิจัยอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นเมืองเซี่ยเหมินอยู่ระหว่างดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อก้าวขึ้นสู่เป็นศูนย์นำร่องการวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นระดับโลก โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมดังกล่าว 5 หมื่นล้านหยวน บ่มเพาะวิสาหกิจที่มีความสามารถทางการแข่งขันระหว่างประเทศให้มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 1 หมื่นล้านหยวนทั้งหมด 2 แห่งเพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นที่ครอบคลุมการวิจัยวัสดุ การผลิตอุปกรณ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในปี 2568

โอกาสของไทย ปัจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปยังเป็นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิม อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่ต้นทุนสูงและประสิทธิภาพการผลิตต่ำ การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่ไทยควรศึกษาและติดตามเพื่อประโยชน์ในการหาทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศโดยเฉพาะ    ในอุตสาหกรรมการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะ จอภาพแบบยืดหยุ่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และสิ่งทอ

แหล่งอ้างอิง http://www.fj.chinanews.com/news/fj_jsxw/2020/2020-07-29/472107.html

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]