เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เรือบรรทุกสินค้าเคมีภัณฑ์จำนวน 2 ลำ รวม 36 ตู้คอนเทนเนอร์ ได้ออกเดินทางจากท่าเรือซาวาน ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอยวีชิ่ง เมืองจุนอี้ มณฑลกุ้ยโจว ไปยังเขตฝูหลิงของนครฉงชิ่ง รวมระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 3-4 วัน นับเป็นการเดินเรือขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านทั้งแม่น้ำสายหลัก
และแม่น้ำสายรองเป็นครั้งแรกของมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่าร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทางถนน

ท่าเรือซาวานถือเป็นท่าเรือที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของมณฑลกุ้ยโจว สามารถรองรับเรือสินค้าขนาด 500 ตันได้ โดยมีท่าเทียบเรือรวม 6 แห่ง และสามารถรองรับสินค้าเข้า-ออกได้ปีละ 5 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท่าเรือหลายแห่งในมณฑลกุ้ยโจวเริ่มทยอยเปิดให้บริการการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำเพิ่มขึ้น เช่น ท่าเรือคายหยางในนครกุ้ยหยางเปิดเดินเรือเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 และท่าเรือซือหนาน เมืองถงเหริน เปิดเดินเรือเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยล่องตามแม่น้ำอูเจียงขึ้นเหนือไปยังเขตฝูหลิงของนครฉงชิ่งเพื่อเชื่อมต่อกับแม่น้ำฉางเจียงหรือแม่น้ำแยงซีและไปออกทะเลที่นครเซี่ยงไฮ้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกสำหรับการขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการในมณฑลกุ้ยโจวที่ต้องการ “หาทางออกสู่ทะเล”

มณฑลกุ้ยโจวแม้จะเป็นมณฑลตอนในของจีนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Landlock) แต่ถือเป็นมณฑลที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ โดยมีแม่น้ำที่มีระยะทางมากกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไปจำนวน 93 สาย รวมระยะทางของแม่น้ำภายในมณฑล 11,270 กิโลเมตรที่พาดผ่านอำเภอ/เมือง/เขต 74 แห่งของมณฑล

ขณะเดียวกัน กุ้ยโจวมีแม่น้ำสายสำคัญ 5 สาย ได้แก่ (1) แม่น้ำชื่อสุ่ยเหอ (2) แม่น้ำอูเจียง (3) แม่น้ำชิงสุ่ยเจียง (4) แม่น้ำตูหลิ่วเจียง (5) แม่น้ำหนานผานเจียงและเป่ยผานเจียงที่ไหลรวมสู่แม่น้ำหงสุ่ยเหอ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี แถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำเพิร์ลหรือจูเจียง-ซีเจียง ระเบียงการค้าระหว่างประเทศบก-ทะเลสายใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor) เขตความร่วมมือกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง โดยแม่น้ำชื่อสุ่ยเหอ แม่น้ำอูเจียง และแม่น้ำชิงสุ่ยเจียง ไหลผ่านสู่แม่น้ำแยงซี ขณะที่แม่น้ำตูหลิ่วเจียง รวมถึงแม่น้ำหนานผานเจียงและเป่ยผานเจียงที่ไหลรวมสู่แม่น้ำหงสุ่ยเหอ จะไหลผ่านแม่น้ำซีเจียงและไหลไปรวมที่แม่น้ำจูเจียง

กรมคมนาคมและขนส่งมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยว่า จนถึงสิ้นปี 2565 กุ้ยโจวมีระยะทางการเดินเรือทางแม่น้ำ 3,954 กิโลเมตร ปัจจุบัน กุ้ยโจวมีท่าเรือ 9 แห่ง และท่าเทียบเรือรวม 507 แห่ง โดยเป็นท่าเทียบเรือที่รองรับเรือขนาด 500 ตัน จำนวน 62 แห่ง สามารถรองรับสินค้าเข้า-ออกได้ปีละ 38 ล้านตัน และมีเรือหลากหลายประเภทเข้าออกกว่า 18,700 ลำ

ที่มา: http://www.gz.chinanews.com.cn/jjgz/rdxw/2023-07-10/doc-ihcrenwx0582243.shtml
http://www.gz.xinhuanet.com/20230715/8b20d662514f4945a64cec2e31652c41/c.html

กุ้ยโจว จุนอี้ ฉงชิ่ง ขนส่ง เรือ แม่น้ำ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/