เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เส้นทางขนส่งสินค้าตรงจากท่าเรือเฉิงหลิงจี เมืองเยว่หยาง มณฑลหูหนาน ไปยังเมืองวลาดีวอสตอค (Vladivostok) ประเทศรัสเซีย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ ถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากท่าเรือเฉิงหลิงจี ออกสู่ทะเล ตรงไปยังรัสเซียเส้นแรกของมณฑลหูหนาน

การขนส่งสินค้าในครั้งนี้ ประเดิมด้วยการบรรทุกรถยนต์ Geely จำนวน 564 คัน พร้อมด้วยอะไหล่รถยนต์ รวมมูลค่า 65 ล้านหยวน ออกจากท่าเรือเฉิงหลิงจี ผ่านแม่น้ำแยงซี ออกสู่ทะเลจีนตะวันออก และผ่านช่องแคบเกาหลี ไปยังท่าเรือ slavyanka เมืองวลาดีวอสตอค (Vladivostok) ประเทศรัสเซีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 วัน ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าตรงจากท่าเรือเฉิงหลิงจี มณฑลหูหนาน ไปยังท่าเรือ slavyanka ประเทศรัสเซีย จะเปิดให้บริการขนส่งสินค้าไป-กลับเดือนละหนึ่งรอบ

อนึ่ง ช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ท่าเรือเฉิงหลิงจีมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ (ขนาดตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน 20 ฟุต) เข้า-ออกรวม 572,500 ตู้ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 54.74

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/a24QUzpuikezExPqON4OLQ

หูหนาน ท่าเรือ เฉิงหลิงจี ขนส่ง สินค้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/