เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มณฑลหูหนานเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟจากเมืองหวยฮั่วตรงไปยังอ่าวเป่ยปู้ โดยได้บรรทุกสินค้า เช่น โลหะหนัก เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ปูนเม็ด และปุ๋ย รวม 25 ตู้คอนเทนเนอร์ ออกจากชุมทางสถานีรถไฟหวยฮั่วตะวันตก (Huaihua West Marshalling Station) ผ่านเมืองหลิ่วโจว และออกทะเลที่ท่าเรือชินโจว เขตฯ กว่างซี เพื่อส่งออกไปยังอาเซียน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างเส้นทางรถไฟจีน-ยุโรปและระเบียงการค้านานาชาติบก-ทะเลสายใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor: NILSTC) ของมณฑลหูหนานได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

ที่ผ่านมา มณฑลหูหนานได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 รัฐบาลมณฑลหูหนานร่วมกับรัฐบาลเขตฯ กว่างซีลงนาม “ข้อตกลงการขยายความร่วมมือระหว่างมณฑลหูหนานและเขตฯ กว่างซี” เพื่อร่วมกันขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับตลาดอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น และต่อมาไม่นาน เมืองหวยฮั่วได้ลงนามความร่วมมือกับเครือบริษัทท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (Beibu Gulf Port Group) เพื่อสร้างเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมการขนส่ง “ระบบราง+ทะเล” จากเมืองหวยฮั่วผ่านอ่าวเป่ยปู้เข้าสู่อาเซียนได้เป็นผลสำเร็จ

การเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟจากเมืองหวยฮั่วตรงไปยังอ่าวเป่ยปู้ในครั้งนี้ทำให้สามารถร่นเวลาเดินทางเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาการขนส่งทางน้ำผ่านแม่น้ำแยงซีแบบเดิม และยังเป็นการประหยัดต้นทุนค่าขนส่งอีกด้วย

อนึ่ง เมืองหวยฮั่วถือเป็นหนึ่งใน 3 เมืองรองของมณฑลหูหนาน นอกเหนือจากเมืองจูโจวและเมืองเหิงหยาง ที่เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟไปเอเชียกลางและยุโรป โดยปัจจุบันได้เปิดเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไปยัง 4 ปลายทาง ได้แก่ กรุงมินสก์ (เบลารุส) กรุงมอสโก (รัสเซีย) กรุงเตหะราน (อิหร่าน) และกรุงทาชเคนต์ (อุซเบกิสถาน)

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1690862604423456539&wfr=spider&for=pc

หูหนาน ขนส่ง สินค้า รถไฟ เป่ยปู้

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/