เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 รัฐบาลมณฑลหูหนานเปิดเผยข้อมูลการค้ากับต่างประเทศในปี 2563 ของมณฑลซึ่งมีมูลค่า 487,450 ล้านหยวน (ประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวร้อยละ 12.3 จากปี 2562 โดยมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 330,640 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 7.5 จากปีก่อนหน้า ขณะที่มีมูลค่าการนำเข้าคิดเป็น 156,810 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 24.1 จากปีก่อนหน้า  ทั้งนี้ การค้าระหว่างหูหนานกับประเทศคู่ค้าในกลุ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่ารวม 147,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 19.7 ในภาพรวม มณฑลหูหนานยังสามารถรักษาการเติบโตของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศในช่วงสถานการณ์โรคระบาดได้โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากอุตสาหกรรมไฮเทคและอีคอมเมิร์ซข้ามแดน

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202101/t20210120_14143509.html

หูหนาน การค้าต่างประเทศ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/