เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลนครฉงชิ่งได้เปิดเผยว่า รัฐบาลนครฉงชิ่งและรัฐบาลมณฑลเสฉวนได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตใหม่ชวนหยูเกาจู๋ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเขตหยูเป่ย นครฉงชิ่ง และเมืองกว่างอัน มณฑลเสฉวน เพื่อดำเนินการสำรวจและปฏิรูปด้าน (1) การสร้างเขตเศรษฐกิจในเขตใหม่ดังกล่าว (2) รูปแบบการปกครอง (การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจและเขตปกครองพิเศษ) (3) การรวมอุตสาหกรรม (การสร้างความร่วมมือระหว่างเขตอุตสาหกรรมของเมืองกว่างอัน มณฑลเสฉวนและเขตหยูเป่ย นครฉงชิ่ง) (4) การพัฒนาเมือง (การพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ) และ (5) การสร้างภูมิทัศน์ รวมทั้งผลักดันให้เขตใหม่ชวนหยูเกาจู๋เป็นต้นแบบความร่วมมือระดับภูมิภาค

เขตใหม่ฯ ประกอบด้วย (1) ตำบลสือจู๋ เขตหยูเป่ย พื้นที่ 124 ตารางกิโลเมตร (2) พื้นที่บางส่วนของตำบลต้าวาน เมืองกว่างอัน (3) พื้นที่บางส่วนของตำบลเกาทาน อำเภอหลินสุ่ย เมืองกว่างอัน และ (4) พื้นที่บางส่วนของตำบลถานท่ง เมืองกว่างอัน โดยพื้นที่ของ 3 ตำบลในเมืองกว่างอัน มณฑลเสฉวน รวม 138 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 262 ตารางกิโลเมตร

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวนได้สำรวจเขตปกครองที่เหมาะสมแก่การปฏิรูปและสอดคล้องกับการพัฒนาเมือง จากนั้นจึงได้ออกแผนปฏิรูปและพัฒนาโดยรวมสำหรับเขตใหม่ชวนหยูเกาจู๋ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา พร้อมส่งเสริมการก่อสร้างระดับสูง และการพัฒนาคุณภาพสูงในเขตดังกล่าวด้วย

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของ Sichuan News (ฉบับวันที่ 6 ม.ค. 2564)
http://scnews.newssc.org/system/20210106/001140195.html

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/