เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Academy of Greater Bay Area Studies) และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจศตวรรษที่ 21 (21st Century Economic Institute) ประกาศให้นครฉางซาติดอันดับที่ 9 “เมืองที่มีสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจยอดเยี่ยม” จาก 296 เมืองของจีน

การจัดอันดับครั้งนี้ คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนจากข้อมูลออนไลน์ แบบสำรวจความพึงพอใจของบริษัท และการวิจัยภาคสนาม โดยประเมินสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายและกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน การบริการทางสังคม กำลังการผลิตของตลาด ต้นทุนธุรกิจ และระบบนิเวศธุรกิจ โดยนครฉางซามีจุดเด่น ได้แก่ มีนวัตกรรมที่เติบโตเร็ว มีแรงจูงใจในการดึงดูดการลงทุน ต้นทุนทางธุรกิจต่ำ และการบริการทางสังคมอยู่ในระดับที่ดี

สำหรับ “เมืองที่มีสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจยอดเยี่ยมของจีน”10 อันดับแรก ได้แก่ เซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กว่างโจว ฉงชิ่ง เฉิงตู หังโจว หนานจิง ฉางซา และอู่ฮั่น นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะมณฑลหูหนาน เมืองที่มีสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจยอดเยี่ยมของมณฑล 5 อันดับแรก ได้แก่ ฉางซา เชินโจว จูโจว ฉางเต๋อ และเหิงหยาง

ที่มา: http://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/zwdt/202012/t20201222_14053784.html

หูหนาน ฉางซา ธุรกิจ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/