เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยข้อมูลมูลค่าการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามแดนของมณฑลยูนนานตลอดช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งคิดเป็น 640 ล้านหยวน (ประมาณ 97.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นสูงถึง 13.3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2563 เพียงเดือนเดียว มณฑลยูนนานมีมูลค่าการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามแดน 110 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 191.2

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการจัดตั้งเขตทดลองอีคอมเมิร์ซข้ามแดนระดับชาติที่นครคุนหมิงเมื่อปลายปี 2561 อีคอมเมิร์ซข้ามแดนในมณฑลยูนนานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยหลังการจัดตั้งเพียงสองเดือน เขตดังกล่าวมีปริมาณพัสดุด่วนสะสมรวมกว่า 900,000 รายการ และนับจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 มณฑลยูนนานมีวิสาหกิจที่จดทะเบียนธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนแล้ว 117 ราย

นอกจากนี้ มณฑลยูนนานยังปรับปรุงกระบวนการพิธีการศุลกากรและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่จำนวนผู้โดยสารลดลงจนสายการบินต้องหยุดทำการบิน ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพัสดุด่วนของอีคอมเมิร์ซข้ามแดน ศุลกากรนครคุนหมิงก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับเปลี่ยนเที่ยวบินพาณิชย์ที่ให้บริการจากท่าอากาศยานฉางสุ่ย นครคุนหมิง มาใช้ในการขนส่งสินค้า รวมถึงในปัจจุบัน ยังผลักดันให้มีการเปิดเที่ยวบินขนส่งสินค้าและเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 เส้นทาง และเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปยังเมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ที่สำคัญ ศุลกากรนครคุนหมิงได้เพิ่มช่องทางขนส่งทางบกสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามแดนจากจุดเด่นด้านที่ตั้งของมณฑลยูนนานที่สามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสะดวก

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/PSiQ1JGQ_bzOgQ1q2I_YYw

ยูนนาน อีคอมเมิร์ซ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/