เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลหูหนานประกาศเริ่มการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว นครฉางซา ภายหลังรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Development and Reform Commission: NDRC)  ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานนครฉางซานับเป็นโครงการลงทุนเดี่ยวขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน

ในภาพรวม โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 43,020 ล้านหยวน โดยจะเป็นการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานนครฉางซาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 60 ล้านคน/ครั้ง และปริมาณการขนส่งสินค้าปีละ 600,000 ตัน โดยจะก่อสร้างทางวิ่ง (runway) เส้นที่ 3 ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 3,600 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากทางวิ่งเส้นที่ 2 ทางทิศตะวันออก 2,000 เมตร และจะติดตั้งระบบการบินขึ้นลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินแบบพรีซิชั่น ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 (Class I and Class III Precision Approach Systems) บนทางวิ่งหลักและทางวิ่งสำรอง นอกจากนี้ จะก่อสร้างทางขับคู่ขนาน (parallel taxiway) ขนาดความยาวเท่ากับทางขับหลัก อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 (Terminal 3) ลานจอดอากาศยาน (apron) 165 ลำ ศูนย์ขนส่งครบวงจรขนาด 46,000 ตารางเมตร อาคารจอดรถขนาด 160,000 ตารางเมตร สถานีขนส่งสินค้าขนาด 19,900 ตารางเมตร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อโครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานนครฉางซาข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ จะทำให้ท่าอากาศยานแห่งนี้มีทางวิ่งหลักจำนวน 3 เส้น อาคารผู้โดยสารจำนวน 3 อาคาร และยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพด้านบริการ ที่สำคัญ จะมีศูนย์การขนส่งที่เชื่อมโยงกับระบบรถไฟความเร็วสูง รถไฟใต้ดิน รถไฟแม่เหล็กไฟฟ้า (Maglev) และทางด่วนอีกด้วย

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202011/t20201124_13965138.html

หูหนาน สนามบิน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/