เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 รัฐบาลเขตเมืองเก่าของเมืองลี่เจียงกับบริษัท Shanghai Huahui Yuanyi (Group) จำกัด (海花卉园艺(集团)有限公司) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือก่อสร้างโครงการ “Flower Port” ในเมืองลี่เจียง

โครงการดังกล่าวมีเนื้อที่ 800 หมู่ (ประมาณ 333 ไร่) ตั้งอยู่ที่แขวงไคหนานในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่เจียง ประกอบด้วย เรือนกระจกปรับอุณหภูมิสำหรับเพาะปลูกดอกไม้ ศูนย์วิจัยการเพาะปลูกดอกไม้ ศูนย์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ อาคารคลังสินค้าห้องเย็น สวนสาธารณะดอกทิวลิป ร้านอาหารในสวนดอกไม้ และศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า คาดใช้งบลงทุนประมาณ 600 ล้านหยวน

นอกจากอุตสาหกรรมดอกไม้แล้ว เมืองลี่เจียงยังมีเป้าหมายแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนมและอุตสาหกรรมเห็ด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของเมืองลี่เจียงที่สามารถต่อยอดในด้านการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/10/15/031042284.shtml

ยูนนาน ดอกไม้

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/