เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป สายกุ้ยโจว-ซีอาน-ทาชเคนต์/มินสก์ เดินทางออกจากนครกุ้ยหยางไปยังท่าบกภายในเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน (Xi’an International Trade and Logistics (ITL) Park) ในมณฑลส่านซี เพื่อสมทบกับรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป “ฉางอันห้าว” (ChinaEurope Chang’an Freight Train) ในการขนส่งสินค้าของมณฑลกุ้ยโจวต่อไปยังจุดหมายปลายทางในทวีปยุโรป

รถไฟขนส่งสินค้าเที่ยวนี้นับเป็นรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปเที่ยวแรกที่เดินทางออกจากนครกุ้ยหยางผ่านนครซีอานไปยังกรุงทาชเคนต์และกรุงมินสก์ โดยบรรทุกสินค้าจากมณฑลกุ้ยโจว ได้แก่ อะไหล่รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นช่องทางใหม่ที่สำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าจากกุ้ยโจวและมณฑลโดยรอบไปยังเอเชียกลาง ยุโรป และภูมิภาคอื่น  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการขนส่งที่ผ่านมา ช่องทางนี้สามารถประหยัดต้นทุนได้กว่าหนึ่งในสาม ซึ่งขณะนี้ กรมพาณิชย์มณฑลกุ้ยโจวและกรมพาณิชย์มณฑลส่านซีได้ลงนามความตกลงที่จะร่วมมือกันส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) แล้ว

นับจนถึงปัจจุบัน รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป “ฉางอันห้าว” มีเส้นทางบริการรวม 16 เส้นทาง ครอบคลุมจุดหมายปลายทางทั้งในเอเชียและยุโรป โดยในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2563 รถไฟขนส่งสินค้าสายนี้ให้บริการรวมแล้ว 2,439 เที่ยว เพิ่มขึ้น 1.9 เท่าจากช่วงเดียวกันของปี 2562 รวมทั้งขนส่งสินค้าน้ำหนักรวมกว่า 1,890,000 ตัน เพิ่มขึ้น 1.8 เท่าจากช่วงเดียวกันของปี 2562

ที่มา: http://www.eguiyang.com.cn/2020-09/27/content_37540078.htm

กุ้ยโจว ซีอาน รถไฟ สินค้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/