เมืองเฉวียนโจวเร่งสร้างโรงงานเพาะปลูกพืช LED อัจฉริยะระดับประเทศ – thaibizchina

เมืองเฉวียนโจวให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยล่าสุดเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท Fujian Sananbio Technology จำกัด ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรอัจฉริยะ และโรงงานเพาะปลูกพืช (Plant Factory) ได้จัดตั้งโรงงานปลูกพืชอัจฉริยะไร้ผู้ควบคุมโดยการใช้แสงเทียมจากหลอดไฟ LED โดยถือเป็นโรงงานเพาะปลูกพืชด้วยแสง LED ที่ใหญ่อันดับต้น ๆ ของจีน ภายในเป็นระบบการปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก อาทิ แสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารละลายธาตุ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถใช้สีของแสงเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตได้ เช่น การใช้แสงสีน้ำเงินเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของใบไม้ หรือใช้แสงสีแดงเพื่อเร่งการออกดอก เป็นต้น และการใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินต่าง ๆ รวมถึงระบบไฮโดรโปนิกส์ เพื่อให้การเพาะปลูกพืชมีคุณภาพ ปราศจากยาฆ่าแมลง และสร้างผลผลิตได้ตลอดปี สามารถนำไปปรุงอาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการล้างน้ำอีก และสามารถยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และให้คุณค่าทางโภชนาการและแร่ธาตุสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่ปลูกในโรงเรือน

 ทั้งนี้ บริษัท Fujian Sananbio Technology จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Institute of Botany ของสถาบัน Chinese Academy of Sciences (IB-CAS) และบริษัท Sanan Optoelectronics (มณฑลฝูเจี้ยน) จำกัด ผู้วิจัยและผลิตอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของจีนที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเซมิคอนดักเตอร์ อำเภออันซี โดยโรงงานเพาะปลูกพืชอัจฉอริยะไร้ผู้ควบคุมเป็นหนึ่งในฐานอุตสาหกรรม LED ระดับประเทศที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิต LED ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ นอกจากฐานการเพาะปลูกในเมืองเฉวียนโจวแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนฐานการปลูกพืชอัจฉริยะไปยังเมืองอื่นในจีนและต่างประเทศ อาทิ เซินเจิ้น เมืองลิ่วอัน (มณฑลอานฮุย) และสหรัฐฯ

โรงงานเพาะปลูกพืชโดยใช้แสง LED อัจฉริยะแบบไร้ผู้ควบคุมที่ใหญ่ระดับโลกที่เมืองเฉวียนโจวบนพื้นที่ 10,000 ตร.ม กำลังการผลิตพืชผลทางการเกษตร 1.8-2.2 ตันต่อวัน รวมผลิตผักได้มากกว่า 60 ชนิด

โดยสรุป การเพาะปลูกพืชด้วยแสง LED เป็นนวัตกรรมการเพาะปลูกล้ำสมัยที่ส่งเสริมการปลูกพืชในสภาพแวดล้อมพิเศษ อาทิ ทะเลทราย ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงส่งเสริมการเพาะปลูกพืชบนสถานีอวกาศ โดยรัฐบาลเฉวียนโจวตั้งเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมด้านการเพาะปลูกใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลักทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัท Fujian Sananbio Technology จำกัด ได้มีความร่วมมือด้านค้าและเกษตรอัจฉริยะกับ 33 ประเทศ ทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ขณะที่อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย โดยไทยสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้กับวิสาหกิจจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการเกษตรของไทยได้

แหล่งอ้างอิง http://www.fj.chinanews.com.cn/news/2023/2023-06-19/526802.htmlhttps://local.cctv.com/2023/06/18/ARTIXDm9UrOXFHXUKljFnw50230618.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]