จีนเป็นประเทศที่มีการบริโภครังนกมากที่สุดในโลก โดยประมาณร้อยละ 90 ของรังนกที่ผลิตได้จากทั่วโลกถูกส่งไปจำหน่ายในประเทศจีน โดยเฉพาะเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งถือเป็นศูนย์การกระจายสินค้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์รังนกพร้อมดื่มสำเร็จรูป รังนกบริสุทธิ์ และรังนกขน  (รังนกดิบที่ยังไม่ได้คัดขน) โดยนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปรังนกแบบครบวงจรที่เขตการค้าเสรีเซี่ยเหมินได้รับ การขนานนามว่าเป็น “ฐานการแปรรูปรังนกเชิงลึกของจีน” และ “ท่าเรือนำเข้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ” โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 เมืองเซี่ยเหมินมีการนำเข้ารังนกจำนวนร้อยละ 70 ของปริมาณการนำเข้ารังนกทั่วประเทศ มูลค่าการผลิตกว่า 500 ล้านหยวน และคาดว่าปริมาณนำเข้ารังนกจะสูงกว่า 33 ตัน ภายในปี 2566

ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตอย่างรวดเร็วของการนำเข้ารังนกจากต่างประเทศของเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ (1) เมืองเซี่ยเหมินเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการนำเข้ารังนกเพื่อการแปรรูปของประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ “นิคมอุตสาหกรรมแปรรูปรังนกแบบครบวงจรฯ” ซึ่งมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมรังนกขั้นกลางน้ำ-ปลายน้ำ และมีท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินเป็นด่านนำเข้ารังนกดิบอย่างครบวงจร (2) มีบริษัทที่แปรรูปผลิตภัณฑ์รังนกชั้นนำของจีน อาทิ บริษัท เมืองรังนกตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 16 บริษัทที่ได้รับสิทธิ์ในการแปรรูปรังนกนำเข้าของจีน มีกำลังการผลิตกว่า 3 ล้านตันต่อปี และ (3) มีการจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ โดยผลิตภัณฑ์รังนกทุกกล่องจะต้องติดตั้งระบบฯ เพื่อเป็น “รหัสบัตรประจำตัว” ลูกค้าสามารถได้รับข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์รังนกกล่องนั้นได้ทันทีผ่านการสแกนคิวอาร์โคดที่แสดงอยู่บนกล่องบรรจุุภัณฑ์ รวมทั้งยังมีแพลตฟอร์มการซื้อขายรังนกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมรังนกให้สมบูรณ์

ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินนำเข้ารังนกจาก 3 ประเทศหลัก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย โดยผลิตภัณฑ์รังนกไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวเซี่ยเหมินอย่างมาก และความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปจัดตั้งธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปรังนกแบบครบวงจรฯ ซึ่งมีความได้เปรียบด้านระบบโลจิสติกส์ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลจีนกลาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและดึงส่วนแบ่งตลาดจากประเทศคู่แข่งของไทย

    แหล่งอ้างอิง https://m.takefoto.cn/news/2023/06/25/10475074.shtmlhttp://fj.people.com.cn/n2/2023/0815/c181466-40532170.html

The post ยอดนำเข้ารังนกของเซี่ยเหมินคิดเป็นร้อยละ 70 ของการนำเข้าทั่วประเทศ – ทางเลือกของการส่งออกรังนกไทย appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/