บริษัท Zhonghai Fujian Natural Gas Co., Ltd. (Fujian LNG) มียอดสะสมการส่งออกก๊าซธรรมชาติ LNG สูงกว่า 600 ร้อยล้านลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ก๊าซในครัวเรือนจำนวนกว่า 10 ล้านครัวเรือน เป็นเวลา 33 ปี

          ปัจจุบัน Fujian LNG มีถังบรรจุก๊าซธรรมชาติขนาด 160,000 ตารางเมตร จำนวน 6 ถัง และมีท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติยาว 372 กิโลเมตร เชื่อมโยงกับท่อส่งก๊าซภายใต้ West – East Gas Pipeline ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่นำเข้าจากบริษัท Tangguh LNG ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศสมาชิก BRI อีกด้วย แหล่งอ้างอิง https://fjrb.fjdaily.com/pc/con/202308/27/content_300673.html

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/