มณฑลฝูเจี้ยนมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานลม โดยเน้นการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานลมครบวงจร ตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนกังหันลม มอเตอร์ ใบพัด และหอคอยกังหันลม รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตพลังงานลม ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ฝูเจี้ยนมียอดส่งออกหอคอยของกังหันลมสูงถึง 1.8 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 29.1 นอกจากนั้น ยังมียอดการส่งออกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลม 1.4 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 ทั้งนี้ ปัจจุบันฝูเจี้ยนมีการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนกังหันลมไปยังภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้       แหล่งอ้างอิง http://fj.news.cn/20230825/663e67b10fec47d480117d957f78d681/c.html

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/