รัฐบาลเซี่ยเหมินได้อนุมัติโครงการก่อสร้างเมืองแห่งยานยนต์ ที่เขตจี๋เหม่ย ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของมณฑลฝูเจี้ยน เพื่อพัฒนาเซี่ยเหมินสู่การเป็น “เมืองแห่งยานยนต์” ที่สำคัญของจีน รวมถึงมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ ศูนย์บริการยานยนต์ และศูนย์ทดสอบระบบเชื่อมต่อยานยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Connected Vehicle – ICV) โดยคาดว่าการก่อสร้างเมืองแห่งยานยนต์นี้จะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานภายในปี 2568 ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบระบบฯ มีห้องปฏิบัติการทดลองเฉพาะด้าน 4 สาขาที่ครบครัน ได้แก่ ยานยนต์อัจฉริยะ ICV แบตเตอรี่ยานยนต์พลังงานใหม่ เครื่องยนต์มอเตอร์และอะไหล่ยานยนต์ และระบบความปลอดภัยยานยนต์ (Automotive Active Safety)

เมืองแห่งยานยนต์เซี่ยเหมินบนพื้นที่ 25,000 ตร.ม. ที่เขตจี๋เหม่ย  ศูนย์ตรวจทดสอบคุณภาพยานยนต์แห่งชาติของเซี่ยเหมิน

เมืองแห่งยานยนต์เซี่ยเหมินดังกล่าว ยังดึงดูดบริษัทด้านยานยนต์อัจฉริยะเข้ามาลงทุนได้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในระดับ Top 500 ของโลกอย่าง Tesla, Continental, Volkswagen และ Mercedes-Benz ผู้ผลิตยานยนต์จีนที่มีชื่อเสียง เช่น GAC, Mitsubishi, SAIC, Leopaard, BYD, BAIC Motor, XPENG Motors, Changan Auto, NIO, CRRC และ HiPhi เป็นต้น

โดยสรุป เซี่ยเหมินมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของมณฑลฝูเจี้ยน โดยจากสถิติจำนวนผู้ใช้ยานยนต์ รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าของเซี่ยเหมินมากเป็นอันดับ 1 ของฝูเจี้ยน จำนวนกว่า 2 ล้านคัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายของเมืองเซี่ยเหมินที่หันไปให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบหลักของยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าหันมาสนใจและมีแนวโน้มที่จะขยายฐานการลงทุนมายังเมืองเซี่ยเหมินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะฐานการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า ขณะที่การเร่งพัฒนาเมืองแห่งยานยนต์ของเซี่ยเหมินข้างต้น จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ของเซี่ยเหมินให้ครบวงจรมากขึ้น รวมถึงช่วยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใหม่ ๆ ของเซี่ยเหมินให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8199.htmlhttps://www.investxiamen.org.cn/detail/8200.html

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/