ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2566 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่มณฑลเจียงซี โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ประธานาธิบดีสีได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติแม่น้ำฉางเจียง เมืองจิ่วเจียง เพื่อศึกษาถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำฉางเจียง จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมบริษัทปิโตรเคมีจีนสาขาเมืองจิ่วเจียง เพื่อศึกษาการยกระดับโครงสร้างการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจปิโตรเคมี ทั้งนี้ บริษัทปิโตรเคมีจีนสาขาเมืองจิ่วเจียงได้รับเลือกเป็นโรงงานสีเขียวชุดแรกของจีน และเป็นวิสาหกิจสาธิตด้านการผลิตอัจฉริยะแห่งชาติ

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ประธานาธิบดีสีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเขตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น และบริษัท AVIC Changhe Aircraft Industry (Group) Corporation จำกัด ผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ทหารแก่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) และเป็นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการผลิตของเฮลิคอปเตอร์แห่งชาติของจีนที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น จากนั้น ประธานาธิบดีสีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านธรรมชาติซือเหมิน อำเภอวู่หยวน เมืองซ่างเหยา เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร    ในพื้นที่ชนบทอย่างยั่งยืน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ลงพื้นที่ดูงานที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ลงพื้นที่ดูงานที่เมืองซ่างเหยา แหล่งอ้างอิง http://cpc.people.com.cn/n1/2023/1012/c64094-40093886.html

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/