เมื่อเดือนตุลาคม 2566 ท่าเรือเซี่ยเหมินเปิดเส้นทางการเดินเรือไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP เพิ่มเติม โดยมีจุดหมายปลายทางไปยังท่าเรือในเกาหลีใต้ มาเลเซีย และเวียดนาม โดยเส้นทางเดินเรือใหม่ดังกล่าว สามารถไปถึงท่าเรือกะไล นครโฮจิมินห์ ได้ภายใน 3 วัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายการนำเข้าและส่งออกระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและเมืองชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนกับกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP รวมถึงช่วยส่งเสริมการส่งออกของมณฑลฝูเจี้ยน โดยเฉพาะสินค้าที่ฝูเจี้ยนมีศักยภาพการผลิตสูง อาทิ การผลิตรองเท้าและเสื้อผ้า เครื่องจักร และเคมีภัณฑ์

เส้นทาง RCEP สายใหม่ดำเนินการโดยสายการเดินเรือ Wan Hai Lines (Wan Hai) ผู้ดำเนินธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์รายใหญ่ที่สุดของไต้หวัน และเป็นหนึ่งในบริษัทสายการเดินเรือชั้นนำที่ให้บริการครอบคลุมชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐฯ ตะวันออกกลาง และชายฝั่งตะวันตกของภูมิภาคอเมริกาใต้ ในอนาคตบริษัท Wan Hai วางแผนที่จะเชื่อมต่อเส้นทางสายใหม่นี้กับเส้นทางการเดินเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งการเชื่อมโยงการบริการขนส่งสินค้าของท่าเรือเซี่ยเหมินยิ่งขึ้น โดยจะให้บริการการเดินเรือโดยตรงจากเซี่ยเหมินไปยังท่าเรือกลังของมาเลเซีย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ ท่าเรือเซี่ยเหมินถือเป็นท่าเรือศูนย์กลางการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนโดยใช้ประโยชน์จากมาตรการการการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ความตกลง RCEP รวมถึงภายใต้ข้อริเริ่ม BRI โดยปัจจุบันท่าเรือเซี่ยเหมินมีแผนจะขยายช่องทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP และกลุ่มประเทศตามข้อริเริ่ม BRI เพื่อรองรับต่อปริมาณการค้าระหว่างจีนกับต่างประเทศที่สูงขึ้นในอนาคต แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8272.html

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/