• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • เมืองอันซุ่นเร่งพัฒนาเป็น “เมืองแห่งอุตสาหกรรมการบินของมณฑลกุ้ยโจว” – thaibizchina

เมืองอันซุ่นเร่งพัฒนาเป็น “เมืองแห่งอุตสาหกรรมการบินของมณฑลกุ้ยโจว” – thaibizchina

จากการแถลงข่าวเกี่ยวกับเมืองอันซุ่นของกรมประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลกุ้ยโจวได้เปิดเผยว่า เมืองอันซุ่น มณฑลกุ้ยโจว ซึ่งมีที่ตั้งติดกับนครกุ้ยหยาง (เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว) อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาให้กลายเป็น “เมืองแห่งอุตสาหกรรมการบินของมณฑลกุ้ยโจว”

ทั้งนี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวได้อนุมัติ “แผนพัฒนาโดยรวมเมืองอุตสาหกรรมการบินมณฑลกุ้ยโจว ปี 2565-2578” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของเมืองอันซุ่น รวมไปถึงการวิจัยและการผลิตอุปกรณ์การบิน และการบริการซ่อมบำรุง โดยตั้งเป้าหมายไว้ 3 ระยะ คือ (1) ภายในปี 2568 อุตสาหกรรมการบินและอวกาศของเมืองอันซุ่นจะมีมูลค่าการผลิตรวม 30,000 ล้านหยวน (2) ภายในปี 2573 มีมูลค่าการผลิตรวม 60,000 ล้านหยวน และ (3) เพิ่มขึ้นแตะระดับแสนล้านหยวนภายในปี 2578

ปัจจุบัน เมืองอันซุ่นมีแผนดึงดูดการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การบินและอวกาศรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 213 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 153,000 ล้านหยวน โดยในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2566 เมืองอันซุ่นสามารถดึงดูดบริษัทและโครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การบินและอวกาศ 51 โครงการ เช่น บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุปกรณ์การบินหังซินจากนครเฉิงตู และบริษัท SOONV ALLOY จากนครเซี่ยงไฮ้ รวมมูลค่าเงินลงทุน 8,372 ล้านหยวน รวมถึงมีโครงการอุตสาหกรรมการบินขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 63 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 26,442 ล้านหยวน

ที่มา: http://news.gog.cn/system/2023/10/19/018468692.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1780077272706699700&wfr=spider&for=pc

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]