ในงานแถลงข่าวเตรียมการจัดงานเทศกาลชาน้ำมันหรือคามิเลีย (Camellia Festival) ของมณฑลหูหนานได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาน้ำมันของมณฑลหูหนานในปี 2565 ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก 22.5 ล้านหมู่ (หรือประมาณ 9.4 ล้านไร่) สามารถผลิตน้ำมันชา (ซึ่งสกัดจากเมล็ดชาน้ำมัน) 251,900 ตัน มูลค่าการผลิต 52,059 ล้านหยวน ซึ่งพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตและมูลค่าการผลิตล้วนติดอันดับหนึ่งของจีน

มณฑลหูหนานเป็นแหล่งผลิตชาน้ำมันที่สำคัญของจีน ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ หูหนานได้พยายามส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชาน้ำมันอย่างมากเพื่อขยายกำลังการผลิตให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีบริษัทแปรรูปและผลิตน้ำมันชาขนาดใหญ่รวม 110 ราย ในจำนวนนี้เป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศ 8 ราย และได้รับเลือกให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชาน้ำมัน 100 แห่งของจีนจำนวน 16 ราย เช่น บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเซียงฉุน (湘纯) และบริษัทน้ำมันชาซินจินห้าว (新金浩) รวมถึงมีนิคมอุตสาหกรรมน้ำมันชาที่ทันสมัยรวม 52 แห่ง รวมก่อเกิดเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชาน้ำมัน 7 แห่ง โดยมีแหล่งผลิตสำคัญตั้งอยู่ที่เมืองเหิงหยาง และเมืองหย่งโจว

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมชาน้ำมันของมณฑลหูหนานยังมีส่วนสนับสนุนโครงการลดความยากจนและการฟื้นฟูชนบทตามนโยบายของจีน โดยในปี 2565 อุตสาหกรรมชาน้ำมันมีส่วนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกว่าล้านครอบครัวหรือราว 3.5 ล้านคน หรือโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 8,800 หยวนต่อครอบครัว 

อนึ่ง งานเทศกาลชาน้ำมันจะจัดขึ้นครั้งแรกที่เมือง (ระดับอำเภอ) ฉีหยาง สังกัดเมืองหย่งโจว ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชาน้ำมันให้มีคุณภาพสูง งานดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมณฑลหูหนานให้จัดงานทุก 2 ปี และดำเนินการจัดงานโดยสำนักงานป่าไม้มณฑลหูหนานร่วมกับรัฐบาลแต่ละเมืองของมณฑลหูหนาน
ที่มา: http://www.hn.xinhuanet.com/20231013/e01afa856d664e549cc4321bf2449981/c.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/