ในเดือนกันยายน 2566 เจียงซีมีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 449.4 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีมูลค่าการนำเข้า 158.7 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สร้างสถิติการส่งออกใหม่ของปี 2566 ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 – 3 ของปี 2566 มณฑลเจียงซีมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกรวม 4,420 ร้อยล้านหยวน อยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศ

  การค้าต่างประเทศของเจียงซีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมณฑลเจียงซีเร่งส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ประกอบการจีนที่เน้นการผลิตเพื่อการนำเข้า – ส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ารวม 290 ราย ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออกรวมทั้งหมด 3,548 ราย

  ขณะที่มณฑลเจียงซีมีความโดดเด่นในการส่งออกผลิตภัณฑ์ solar cell มีการส่งออกเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 1,549.3 ร้อยล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 48.9 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของมณฑล รวมถึงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เหล็ก และสินค้าทางการเกษตร

  ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 1- 3 ของปี 2566 มูลค่าการค้าต่างประเทศของมณฑลเจียงซีกับกลุ่มประเทศตามข้อริเริ่ม BRI เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2,107.3 ร้อยล้านหยวน และประเทศสมาชิกในกลุ่ม RCEP เท่ากับ 1,521.8 ร้อยล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

 แหล่งอ้างอิง  http://district.ce.cn/newarea/roll/202310/19/t20231019_38755767.shtml

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/