• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

กรมศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินเผยว่า ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 7,150.9 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการนำเข้ารวม 3,774.7 ร้อยล้านหยวนและมูลค่าการส่งออกรวม 3,376.2 ร้อยล้านหยวน

ข้อมูลระบุว่า ในไตรมาสที่ 3 วิสาหกิจเอกชนของเซี่ยเหมินมีมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก 3,223.2 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า มีมูลค่าการค้าต่างประเทศร้อยละ 45.1 และมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกของวิสาหกิจเอกชนถึงร้อยละ 34.2

สินค้าส่งออกหลักของเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยมีมูลค่าการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงถึง 1,677 ร้อยล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 49.7 ของสัดส่วนการส่งออกทั้งหมด และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอเท่ากับ 848.6 ร้อยล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 25.1

สินค้านำเข้าหลักของเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์โลหะเท่ากับ 783.9 ร้อยล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 20.8 มูลค่าการนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 698.5 ร้อยล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และมีมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเท่ากับ 629.5 ร้อยล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 16.7          

ทั้งนี้ อาเซียนถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญของเมืองเซี่ยเหมิน โดยมูลค่าการค้าระหว่างประเทศระหว่างเมืองเซี่ยเหมินกับอาเซียน สูงถึง 1,266.6 ร้อยล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 17.7

แหล่งอ้างอิง  http://xm.fjsen.com/2023-10/20/content_31435143.htm

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]