หลิว หยาง นักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีนเคยเยือนไทย

หลิว หยาง (Liu Yang)

  • นักบินอวกาศหญิงคนแรกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • นักบินอวกาศจีนประจำภารกิจเสินโจว-14

หลิว หยาง เคยเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ตามคำเชิญกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยไทยเป็นประเทศแรกที่หลิว หยาง เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นภารกิจในห้วงอวกาศ ในครั้งนั้น หลิว หยางได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจในอวกาศ  โดยเฉพาะการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบินอวกาศชั้นเยี่ยมแก่เยาวชนและบุคคลแวดวงต่าง ๆ ของไทยได้ศึกษาเรียนรู้

คลิปการถ่ายทอดประสบการณ์จากอวกาศของ หลิว หยาง
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจในห้วงอวกาศ

ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

▶  HYPERLINK ” https://www.facebook.com/watch/?v=10155448475306265 ”  https://www.facebook.com/watch/?v=10155448475306265

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]