10 ความท้าทายวิทยาศาสตร์ด้านการบินในอวกาศปี 2565

คณะนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้านอวกาศของจีน เผยแพร่ความท้าทายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ประการ สำหรับสาขาการบินในอวกาศ ประจำปี 2565 ที่การประชุมว่าด้วยอวกาศของจีน (China Space Conference) หวังเวย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศจีน (CASTC) กล่าวว่า การปฏิวัติเทคโนโลยีรอบใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานใหม่ วัสดุใหม่ และความฉลาดทางดิจิทัล กำลังยกระดับการขับเคลื่อนในภูมิทัศน์อวกาศระดับโลก โดยรายการความท้าทายเหล่านี้จะมีบทบาทสนับสนุนการวิจัยของจีนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และความก้าวหน้าต่าง ๆ ในโครงการด้านวิศวกรรม รายการความท้าทายดังกล่าว ประกอบด้วย

พลังงานจากพลวัตของจักรวาล (cosmic dynamics)
การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบที่อาศัยอยู่ได้และสัญญาณของสิ่งมีชีวิต
เทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับระบบขนส่งอวกาศแบบกระสวย
การสังเกตการณ์และการป้องกันดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก
การพัฒนาวัสดุสังเคราะห์แสงประดิษฐ์สำหรับการยังชีพนอกโลก
เทคโนโลยีการถ่ายโอนพลังงานสูงแบบไร้สายระยะไกล
การก่อสร้างบนพื้นผิวดวงจันทร์โดยใช้ตะกอนฝุ่นหิน (regolith)
การควบคุมเครื่องบินข้ามสื่อ
การทำงานร่วมบนกลุ่มดาวในอวกาศแบบอัตโนมัติและใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]