มหาวิทยาลัยในเขต GBA

QS World University Rankings by Subject 2023

  1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกปี 2566
อันดับโลกมหาวิทยาลัยเมือง
21The University of Hong Kongฮ่องกง
38The Chinese University of Hong Kongฮ่องกง
40The Hong Kong University of Science and Technologyฮ่องกง
54City University of Hong Kongฮ่องกง
65The Hong Kong Polytechnic Universityฮ่องกง
226Southern University of Science and Technologyเซินเจิ้น
267Sun Yat-sen Universityกว่างโจว
281Hong Kong Baptist Universityฮ่องกง
581-590Shenzhen Universityเซินเจิ้น
701-750Jinan Universityกว่างโจว

ที่มา : QS World University Rankings 2023

  1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามสาขาวิชาปี 2566
    1. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology)
อันดับโลกมหาวิทยาลัยเมือง
43The Hong Kong University of Science and Technologyฮ่องกง
79The University of Hong Kongฮ่องกง
90The Hong Kong Polytechnic Universityฮ่องกง
120The Chinese University of Hong Kongฮ่องกง
155City University of Hong Kongฮ่องกง
267Sun Yat-sen Universityกว่างโจว
340South China University of Technologyกว่างโจว

ที่มา : QS World University Rankings 2023

  1. สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)
อันดับโลกมหาวิทยาลัยเมือง
81The University of Hong Kongฮ่องกง
92The Hong Kong University of Science and Technologyฮ่องกง
146The Chinese University of Hong Kongฮ่องกง
198Sun Yat-sen Universityกว่างโจว
227City University of Hong Kongฮ่องกง
255The Hong Kong Polytechnic Universityฮ่องกง
401-450Southern University of Science and Technologyเซินเจิ้น
451-500South China University of Technologyกว่างโจว

ที่มา : QS World University Rankings 2023

  1. สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการ (Business & Management Studies)
อันดับโลกมหาวิทยาลัยเมือง
31The Hong Kong University of Science and Technologyฮ่องกง
46The University of Hong Kongฮ่องกง
56The Hong Kong Polytechnic Universityฮ่องกง
65The Chinese University of Hong Kongฮ่องกง
101City University of Hong Kongฮ่องกง
151-200Sun Yat-sen Universityกว่างโจว
301-350Hong Kong Baptist Universityฮ่องกง

ที่มา : QS World University Rankings 2023

  1. สาขาสังคมศาสตร์และการบริหารจัดการ (Social Sciences & Management)
อันดับโลกมหาวิทยาลัยเมือง
29The University of Hong Kongฮ่องกง
52The Chinese University of Hong Kongฮ่องกง
55The Hong Kong University of Science and Technologyฮ่องกง
77The Hong Kong Polytechnic Universityฮ่องกง
114City University of Hong Kongฮ่องกง
188Sun Yat-sen Universityกว่างโจว
451-500Hong Kong Baptist Universityฮ่องกง

ที่มา : QS World University Rankings 2023

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]