รายชื่อมหาวิทยาลัยในเซินเจิ้น

มหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง                            (วิทยาเขตในเซินเจิ้น)เว็บไซต์
Tsinghua University Shenzhen International Graduate Schoolhttps://www.sigs.tsinghua.edu.cn/
Peking University Shenzhen Graduate Schoolhttps://www.pkusz.edu.cn/
Harbin Institute of Technology (Shenzhen)https://www.hitsz.edu.cn/
Jinan University Shenzhen Campushttps://sz.jnu.edu.cn/
Sun Yat-sen University Shenzhen Campushttps://shenzhen.sysu.edu.cn/
University of Electronic Science and Technology of China (Shenzhen) Advanced Research Institutehttps://sias.uestc.edu.cn/
มหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลเมืองเซินเจิ้นเว็บไซต์
Shenzhen Universityhttps://www.szu.edu.cn/
Southern University of Science and Technologyhttps://www.sustech.edu.cn/
Shenzhen Technology Universityhttps://www.sztu.edu.cn/
มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ต่างประเทศเว็บไซต์
The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen)https://www.cuhk.edu.cn/
Shenzhen MSU-BIT Universityhttps://www.smbu.edu.cn/
Georgia Tech Shenzhen Institute, Tianjin Universityhttps://www.gtsi.edu.cn/
วิทยาลัยเว็บไซต์
Shenzhen Polytechnichttps://www.szpt.edu.cn/
Shenzhen Institute of Information Technologyhttps://www.sziit.edu.cn/
Shenzhen Open Universityhttps://www.szou.edu.cn/


มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซาท์เทิร์น
Southern University of Science and Technology
เว็บไซต์ : https://www.sustech.edu.cn/

School of Microelectronics Home
ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซาท์เทิร์น ตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง มีวิทยาลัย 8 แห่ง ภาควิชา 33 แห่ง และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 37 สาขา มหาวิทยาลัยยังทำงานร่วมกับพันธมิตรในเซินเจิ้น เช่น Huawei, DJI, BYD, Tencent และ China Merchants Bank ในการฝึกอบรมนักวิจัย นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการระดับชาติ

ลำดับ
ห้องปฏิบัติการที่สำคัญ
1 National Center For Applied Mathematics Shenzhen
2 Sheshan National Geophysical Observatory (SNGO)of the Ministry of Science and Technology

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Center)
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นสถาบันที่บูรณาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการดำเนินงานในโรงเรียน ทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสำคัญ

โครงการพัฒนาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization project)


มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น
Shenzhen University
เว็บไซต์ : https://www.szu.edu.cn/ 
Shenzhen University Introduction > Welcome to Shenzhen University
ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยซิงหัว และมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีนในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ช่วยเหลือในการจัดตั้งสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยซิงหัว ช่วยเหลือในการจัดตั้งสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน ช่วยเหลือในการจัดตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และกฎหมายวิทยาลัยและภาควิชา (Schools & Departments)
วิทยาลัยและภาควิชา
Faculty of Education
College of Mechatronics and Control Engineering
Division of Arts
College of Materials Science and Engineering
Medical School
College of Electronics and Information Engineering
The Marxism College 
(School of Social Sciences)
College of Computer Science & Software Engineering
College of Economics
School of Architecture & Urban Planning
Law School
College of Civil and Transportation Engineering
School of Psychology
College of Management
School of Humanities
School of Government
College of International Studies
Institute for Advanced Study
School of Media and Communication
Shenzhen University WeBank Institute of FinTech (SWIFT)
College of Mathematics and Statistics
College of International Exchange
College of Physics and Optoelectronic Engineering
College of Continuing Education
College of Chemistry and Environmental Engineering
Shenzhen University Tokyo College
College of Life Sciences and Oceanography

ห้องปฏิบัติการระดับชาติ (National Laboratory)
ลำดับ
ห้องปฏิบัติการระดับชาติ
1 Local Joint Laboratory for Engineering of National Key Technology of Medical Ultrasound
2 Research Center for National Biochemical Engineering Technology (Ministry of Science and Technology)
3 Local Joint Engineering of Laboratory for Key Technologies in the Application of Medical Synthetic Biology
4 National Engineering Laboratory of Big Data System Computing Technology
5 Carson International Cancer Stem Cell Vaccine R&D Base
6 State Key Laboratory of Radio Frequency Heterogeneous Integratio
 Shenzhen Technology University - China University Jobs
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซินเจิ้น
Shenzhen Technology University
เว็บไซต์ : https://www.sztu.edu.cn/

Shenzhen Technology University
ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซินเจิ้น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยมณฑลกวางตุ้งและเทศบาลเมืองเซินเจิ้น เพื่อสำรวจการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาตรี-โท

วิทยาลัย
Sino-German College of Intelligent Manufacturing / College of Pharmacy

College of Big Data and Internet / Julong College (Innovation and Entrepreneurship College)

College of New Materials and New Energies / College of Creative Design

College of Urban Transportation and Logistics / Business School

College of Health Science and Environmental Engineering / School of Foreign Languages

College of Engineering Physics / School of Marxism (College of Humanities and Social Sciences)

Quality and Standards Academy / College of Sport and Art

มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นSun Yat-sen University - Wikipedia
Sun Yat-sen University
เว็บไซต์ : https://www.sysu.edu.cn/ , https://shenzhen.sysu.edu.cn/


วิทยาเขตเซินเจิ้น


มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น วิทยาเขตเซินเจิ้นมีความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตของเซินเจิ้นและกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบด้วยวิทยาลัย 16 แห่ง ดังนี้

วิทยาลัย
School of Medicine / School of Public Health (Shenzhen)

School of Pharmaceutical Sciences (Shenzhen) / School of Materials

School of Biomedical Engineering / School of Electronics and Communication Engineering

School of Intelligent Engineering / School of Aeronautics and Astronautics

School of Agriculture / School of Ecology

School of Integrated Circuits / School of Advanced Manufacturing

School of Advanced Energy / School of Cyber Science and Technology

Business School / School of Science
  

Tsinghua Shenzhen International Graduate School - Wikipedia

มหาวิทยาลัยชิงหัว บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติเซินเจิ้น
Tsinghua University Shenzhen International Graduate School
เว็บไซต์ : https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/

Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS) | jobs.ac.uk
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยชิงหัว บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติเซินเจิ้น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 

 1. โปรแกรม

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก (Master’s Programs / Doctoral Programs)

https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/list_of_programs/list.htm

ข้อมูลหลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญา (หลักสูตรออนไลน์และหลักสูตรประกาศนียบัตร) (Non-degree Programs)

https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/non_degree/list.htm

 1. การวิจัย
  1. ขอบเขตการวิจัย (Theme Areas)

Tsinghua SIGS จัดตั้งขอบเขตวิจัย 6+1 ได้แก่ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมชีวเวชภัณฑ์และสุขภาพ วิศวกรรมมหาสมุทร ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในอนาคต สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา และการจัดการนวัตกรรม

2. ห้องปฏิบัติการที่สำคัญ (State Key Laboratories, SKLs)

  ลำดับห้องปฏิบัติการที่สำคัญ
  1State Key Laboratory of Power Systems (Shenzhen)
  2Joint Key State Laboratory of Tumor Chemogenomics
  3National-Local Joint Engineering Laboratory for Innovative Personalized Anti-tumor Medication
  4National-Local Joint Engineering Laboratory of Functional Carbon Materials


  มหาวิทยาลัยปักกิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยเซินเจิ้นPeking University Shenzhen Graduate School - Wikipedia
  Peking University Shenzhen Graduate School
  เว็บไซต์ : https://www.pkusz.edu.cn/


  环境与能源学院

  ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
  Peking University Shenzhen Graduate School (PKU Shenzhen) ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2544 เป็นวิทยาเขตทางตอนใต้ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีนและเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติ ประกอบด้วย 8 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชีววิทยาเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน วิทยาลัยการวางผังเมืองและการออกแบบ วิทยาลัยวัสดุขั้นสูง วิทยาลัยกฎหมายข้ามชาติ และวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงสร้างองค์กร

  组织架构图
  รายชื่อสาขาวิชาระดับปริญญาโท-เอก

  Facebook

  ติดตามเราบน Facebook

  Youtube

  ติดตามเราบน Youtube

  ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

  © 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]