ฐานผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมของเยาวชน

(Youth Innovation Entrepreneurship Bases)

เซินเจิ้น

SHENZHEN VIRTUAL UNIVERSITY PARK (SZVUP)
https://www.szvup.com/english

高新技术产业园

ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมไฮเทคเซินเจิ้น (Shenzhen High-tech Industrial Park) เป็นฐานสาธิตเชิงนวัตกรรมสำหรับความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย–การวิจัย (industry-education-research) แห่งแรกในประเทศที่รวมทรัพยากรของสถาบันในประเทศและต่างประเทศรวม 68 แห่ง และสร้างขึ้นตามแบบจำลอง “อุทยานหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยหลายแห่ง (one campus for multiple universities) ก่อสร้างร่วมกันระหว่างเมืองและมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายที่จะเป็นฐานสำหรับนวัตกรรมและแพลตฟอร์มการเป็นผู้ประกอบการเพื่อทำงานเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาความสามารถ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการค้าผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือระหว่างเซินเจิ้น-ฮ่องกง และเป็นชุมชนสำหรับผู้มีความสามารถระดับสูง สถาบันวิจัยและ SME ด้านเทคโนโลยี 

รายชื่อสถาบันที่เป็นสมาชิกของ Shenzhen Virtual University Park (SZVUP)
1Tsinghua University35China University of Geosciences
2Peking  University36East China University Science and Technology
3Harbin Institute of Technology37City University of HongKong
4Chinese Academy of Sciences38Dalian University of Technology
5Chinese Academy of Engineering39Ecole Centrale De Lyon
6University of Science and Technology of China40Beijing Jiaotong University
7Beijing Institute of Technology41Renmin University of China
8Huazhong University of Science and Technology42Tianjin University
9Northwestern polytechnical University43University of Electronical Science and Technology
10Xian Jiaotong University44The Chinese University of HongKong
11Xidian University45The University Of Alberta
12Southwest Jiaotong University46Budapest University Of Technology And Economics
13Jilin University47The University Of Miskolc
14Tongji University48Sun YAT-SEN University
15Wuhan University49Dalian Maritime University
16Nankai University50University of Central Lancashire
17Nanjing University51Central South University
18Zhejiang University52The University of Electro-Communications,Tokyo,Japan
19Fudan University53Beihang University
20Xiamen University54ShanDong University
21Shenzhen University55Georgia Institute of Technology
22The University of HongKong56Beijing Film Academy 
23HongKong University of Science and Technology57University of International Business and Economics
24HongKong Baptist University58Jiangxi  University  of  Finance  and  Economics
25Shanghai Jiaotong University59Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
26Chinese Academy of Social Sciences60Wuhan University of Technology
27China Pharmaceutical University61Northwest A&F University
28Beijing University of Posts and Telecommunicatons62Central China Normal University
29Southeast University63Henan University
30Hefei University of Technology64Yanshan University
31Chongqing University65Northeast Normal University
32Hunan University66Lanzhou University
33Shenzhen Polytechnic67China University of Mining and Technology
34The HongKong Polytechnic University68University of Birmingham

ที่มา : https://www.szvup.com/Html/xygk/3841.html

SHENZHEN OVERSEAS CHINESE HIGH-TECH VENTURE PARK http://www.szchuangye.com/

ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมไฮเทคเซินเจิ้น (Shenzhen High-tech Industrial Park) เป็นเวทีสำคัญในการดึงดูดและช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศรวมถึงสนับสนุนธุรกิจของพวกเขา ดำเนินงานโดยนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลโดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการพื้นฐาน ได้แก่ การให้คำปรึกษา การเงิน การสรรหาผู้มีความสามารถ การแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรม การตลาด การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ และการสร้างเครือข่าย เป็นต้น

SHENZHEN-HONG KONG YOUTH INNOVATION ENTREPRENEUR HUB

ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ตั้งอยู่ในอุทยานหนานซาน (Nanshan Park) ของเขตหนานซาน ทำหน้าที่เป็นเวทีนวัตกรรมและการเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวในเซินเจิ้น ฮ่องกง และมาเก๊า ดำเนินงานโดยผู้ประกอบการฮ่องกงโดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล ให้บริการพื้นที่สำนักงานพร้อมส่วนลดค่าเช่า สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพสำหรับคนหนุ่มสาวชาวฮ่องกงและมาเก๊าที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในเซินเจิ้น

QIANHAI SHENZHEN-HONG KONG YOUTH INNOVATION AND ENTREPRENEUR HUB (E HUB) 
https://ehub.hkfyg.org.hk

ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ตั้งอยู่ในพื้นที่เฉียนไห่ (Qianhai) ให้บริการสนับสนุนแก่เยาวชนในเซินเจิ้น ฮ่องกง และพื้นที่อื่น ๆ ในการเริ่มต้นธุรกิจ (Entrepreneur Hub, E Hub) มุ่งเน้นไปที่โลจิสติกส์สมัยใหม่ บริการข้อมูล บริการด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และบริการระดับมืออาชีพ ให้บริการทางธุรกิจแบบครบวงจรแก่เยาวชนและผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น เช่น พื้นที่สำนักงานในอัตราพิเศษ การลดหย่อนภาษี การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งอำนวยความสะดวกที่พัก เป็นต้น ทำงานร่วมกับพันธมิตรในภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรและสมาคมที่ไม่ใช่ภาครัฐ


MH MAKER
https://mhmaker.com/en-us/
ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ตั้งอยู่ในกวนหลัน เขตหลงหัว (Guanlan, Longhua) ของเซินเจิ้น เป็นเวทีทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญในเซินเจิ้น ฮ่องกง และมาเก๊า ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ 5 ด้านหลัก ได้แก่ งานหัตถกรรมงานออกแบบ งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี วัฒนธรรมและความบันเทิง

ZETTA BRIDGE QIANHAI HONG KONG-SHENZHEN DESIGN INNOVATION HUB
ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 ตั้งอยู่ที่หม่าวาน เฉียนไห่ (Mawan, Qianhai) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบและสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างเซินเจิ้นและฮ่องกง

กว่างโจว

logo

SOUTH CHINA ADVANCED MATERIALS INNOVATION PARK
http://www.szchuangye.com/

ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีระดับชาติ Co-working Space ระดับชาติ ฐานสาธิตสำหรับนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อม และหน่วยนำร่องระดับเมืองสำหรับการจัดตั้งระบบบ่มเพาะอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ วัสดุใหม่ ยาชีวภาพ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมบริการไฮเทค ปัจจุบันมีองค์กรทั้งหมดกว่า 520 แห่ง


Nansha Youth Entrepreneurship HubGUANGDONG, HONG KONG MACAO (INTERNATIONAL)   YOUTH ENTREPRENEURSHIP HUB (NSYEH)

https://www.nsyeh.com/en
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและบ่มเพาะเทคโนโลยีที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันโดยรัฐบาลหนานซาน (Nansha) และ Guangzhou HKUST Fok Ying Tung Research Institute (FYTRI) เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้มีความสามารถ การถ่ายโอนความรู้ นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างความร่วมมือระหว่างกวางตุ้ง-ฮ่องกง

ทุกปี NSYEH จะจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ การแข่งขันสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ “HKUST Million Dollar Entrepreneurship Competition” เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพในการสร้างความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน และองค์กร

มาเก๊า

MACAO YOUNG ENTREPRENEUR INCUBATION CENTRE (MYEIC)https://myeic.com.mo/en
ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) ระดับชาติแห่งแรกในมาเก๊า ให้บริการสนับสนุนผู้ประกอบการแก่เยาวชนในมาเก๊า รวมถึงบริการสอบถามข้อมูล การลงทะเบียนธุรกิจ การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ และการจับคู่ธุรกิจ มีพื้นที่สำนักงานชั่วคราวฟรี ศูนย์อำนวยความสะดวกของเยาวชน ดำเนินความร่วมมือเชิงรุกกับศูนย์บ่มเพาะในแผ่นดินใหญ่อย่างใกล้ชิด ด้วยการยอมรับร่วมกันของโครงการผู้ประกอบการเยาวชนกับแผ่นดินใหญ่

ข้อมูลการติดต่อฐานผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมของเยาวชน (Youth Innovation Entrepreneurship Bases)

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]