New Normal ของการศึกษาคืออะไร โมเดลการเรียนรู้แห่งอนาคตจะไปทางไหน ไม่ว่าจะเป็นย…

New Normal ของการศึกษาคืออะไร โมเดลการเรียนรู้แห่งอนาคตจะไปทางไหน

ไม่ว่าจะเป็นยุคใด โลกถูก disrupt หรือมีวิกฤตใดเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพัฒนาไม่หยุดคือ “คน” เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด การจะสร้างรากฐานของประเทศให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการ “สร้างคน” และปัจจัยสำคัญที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพคือ “การศึกษา” ครับ
.
ยิ่งในขณะนี้โลกถูกรุมเร้าจากการถูก disrupt หลายด้าน ก่อให้เกิด New Normal ในหลายรูปแบบ การพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท้าทาย ที่พวกเราโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบในการวางพื้นฐานการศึกษาให้ลูกหลานต้องช่วยกันหาคำตอบ และสร้างพื้นฐานการศึกษานั้นให้กับคนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ คนวัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ… More

ดร.สุวิทย์ รมว.อุดมฯ เมื่อใบปริญญาไม่มีความหมาย โมเดลการเรียนรู้และ Mindset แห่งอนาคตคืออะไร
.
New Normal ของการศึกษาคืออะไร โมเดลการเรียนรู้แห่งอนาคตจะไปทางไหน
.
เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรายการ The Secret Sauce: Executive Espresso
.
#ฝ่าวิกฤตโควิด19 #ExecutiveEspresso #TheSecretSauce #TheStandardPodcast #TheStandardCo #TheStandardTH


[fb_vid id=”230465811549844″]

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา